”Trenden blir att skapa produkter som berör”

2015-10-16 | Forskning/Samverkan

MDH-forskaren Åsa Öberg menar att man vid produktutveckling inte enbart ska fokusera på hur en produkt ska se ut eller fungera, utan på meningen med den. Det kan skapa förutsättningar för idéer som leder utvecklingen i en ny riktning.

I sin doktorsavhandling ”Striving for meaning – a study in innovation process” presenterar Åsa Öberg hur man skapar produkter som berör. Hon menar att de snabba tekniska framstegen idag gjort det svårare att skapa konkurrenskraftiga produkter. Det krävs mer än rena produktförbättringar för att väcka intresse och därför blir det viktigt att börja utforma produkter med fokus på vilken känsla de ska väcka hos konsumenten.
– Vi har kommit till ett stadie i utvecklingen av bilar, robotar och andra produkter där det är svårt att göra stora revolutionerande förändringar. Att undersöka meningen med en produkt är ett redskap för att kunna tänka i nya banor, så istället för att fråga sig hur produkten ska fungera handlar det om att fråga sig varför produkten ska användas, säger Åsa Öberg.

Det saknas i dagsläget kunskap om denna typ av innovationsprocess, vilket ligger till grund för hennes forskning. Doktorsavhandlingen bygger på nio fall från verksamheter inom tillverkande industri, konsumtionsvaror och mode där företagsledaren tillsammans med Åsa Öberg har provat olika metoder för att ge existerande produkter en ny riktning. Resultaten av forskningen visar vilka tillvägagångssätt som ger bäst resultat.  
– Glöm mer traditionella innovationsprocesser som brainstorming, nybörjarsinne och att tänka utanför boxen - det krävs ett annat sätt att prata. Deltagarna måste känna sig trygga att dela med sig av sina åsikter, personliga övertygelser och våga ge konstruktiv kritik. Det är diskussioner som kräver lite mer tid, säger Åsa Öberg.

Forskningen har genomförts i samverkan med Polytechnic University of Milano och intresset för resultaten är stort. Åsa Öberg tror att meningsperspektivet kommer bli allt viktigare i framtida produktutveckling.
– Ju mer komplex världen blir, desto mer söker vi efter meningsfullhet. Förr var det vanligt att arbeta med nya innovationer efter en bestämd process och det fungerade bra då, men idag är en ny produktutveckling i sig inte tillräckligt för att väcka intresse. Vi måste hela tiden hantera ett sådant enormt brus av information att det som inte berör helt enkelt sorteras bort, säger hon.

Gillar kombinationen forskning och näringsliv

Åsa Öberg bor i Eskilstuna och har arbetat ett flertal år med förpackningsdesign och trycksaksproduktion för bland andra Stiftelsen svensk industridesign (SVID). Erfarenheterna från arbetslivet har varit avgörande i utformningen av hennes frågeställning, och hon vill gärna fortsätta utveckla sitt forskningsämne.
– Mitt drömscenario är att hitta en arbetsform där jag kan ha en fot i högskolevärlden och en i näringslivet, säger hon.