Trådlöst och säkert även inom industrin

2012-10-15 | Forskning/Samverkan

Trådlös kommunikation finns inom många olika miljöer men inom industrin är efterfrågan ännu inte tillgodosedd. Om detta handlar Kan Yu licentiatavhandling som han försvarar den 16 oktober. Hans mål är att göra kommunikation i industrimiljö mer lättillgängligt genom tillägg av en felrättande kod.

Trådlös kommunikation inom industrin är ofta svår att hantera och programmera för att få den säker och tillförlitlig. Detta beror på att den trådlösa signalen är känslig för störningar, vilket ökar risken för överföringsfel, vilket kan resultera i att data blir fördröjt eller borttappat. Inom industrin är det inte tolererbart att missa deadlines, eftersom det kan innebära att processen stoppas vilket i sin tur kan innebära ekonomiska förluster och/eller säkerhetsproblem.

Det finns olika metoder för att göra den trådlösa kommunikationen säker. I sin avhandling har Kan Yu använt en metod för att använda felrättande koder för att förbättra tillförlitligheten och för att minska behovet av omsändningar. Metoden har hög tillförlitlighet och goda realtidsegenskaper.

Ta gärna del av Kan Yus forskningsresultat under försvaret av hans licentiatavhandling den 16 oktober kl.13.15 – 16.00 på Mälardalens högskola i Västerås. Mer information finns här.