Tove och Steven vill förändra för ungdomarna i Västerås

2018-05-14 | Forskning/Samverkan

I ett av forskningsprojekten på MDH just nu ligger fokus på ungdomars förutsättningar till att ha en hållbar livsstil och hälsa. Tove Sjunnestrand och Steven Doerstling arbetar som forskningsassistenter inom projektet och det är de som har samlat information från över 500 16-18-åringar i Västerås.

- Dessa ungdomar har svarat på en enkät om sina matvanor, miljömedvetenhet och hur de uppfattar sitt närområde med avseende på säkerheten och tillgängligheten till bland annat fritidsanläggningar, säger Tove.

- Just nu analyserar vi informationen med hopp om att identifiera faktorer som främjar eller motverkar möjligheten för dessa ungdomar att leva en hållbar och hälsosam livsstil. Målet är att låta kommunpolitikerna I Västerås ta del av resultaten, eftersom att det är de som har befogenheten och ansvaret att faktiskt genomföra de förändringar som behöver göras, säger Steven.

En dröm som går i uppfyllelse

Både Tove och Steven har ett starkt intresse av sambandet mellan kost och folkhälsa. De båda har Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap, att tacka för att de nu arbetar på MDH.

- Katarina var handledare för min masteruppsats när jag studerade på Karolinska institutet, och genom henne fick jag tjänsten inom detta verkligen intressanta forskningsprojekt. För mig är det en dröm som går i uppfyllelse att få kunna arbeta med dessa frågor, säger Tove.

Steven är på MDH som Fulbright US student stipendiat. Han fick välja mellan flera länder och universitet och har sett mycket av Katarinas arbete i flera publikationer. Tack vare ett rekommendationsbrev från Katarina Bälter har han tillbringat det senaste läsåret på MDH.

- Jag trivs verkligen bra här i Sverige. Det finns många system som stödjer en god folkhälsa och en hälsosam livsstil. Det är ett promenad- och cykelvänligt samhälle och det finns mycket en amerikan kan lära sig om Sverige, säger Steven.

Vill göra förändring

När de får frågan om sina egna mål med sin forskning svarar Tove och Steven att det inte är frågan om att vinna ett nobelpris.  För Steven är forskningen ett sätt att försöka generera ny kunskap.

- Min drivkraft är att åstadkomma förändring, säger Tove.

Om forskningsprojektet

Forskningsprojektet Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, bedrivs inom ramen för Samhällskontraktet, där MDH forskar tillsammans med Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH.

Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Samhällskontraktet