Tio miljoner kronor till Automation Region

2011-06-17 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskolas samarbetsprojekt Automation Region har av Europeiska Socialfonden tilldelats tio miljoner för ett kompetensutvecklingsprojekt inom området automation. Syftet med projektet är att stärka anställda och företagens konkurrenskraft.

Automation är en framtidsbransch med världsledande position i Mälardalen. Branschen i Sverige omsätter 50 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka tio procent av världsmarknaden. I Sverige står Mälardalen som region för omkring två tredjedelar av omsättningen vilket omfattar cirka 15 000 arbetstillfällen.

Det allvarliga hot branschen står inför idag är att det är svårt och ibland omöjligt att hitta rätt kompetens. Automation Region har identifierat ett behov av 1 500 personer i branschen bara under 2011. Huvudsyftet med projektet är att genom kompetensutveckling stärka anställda och företagens konkurrenskraft på tre olika nivåer:

Individ – identifiera kompetensutvecklingsbehov för globalt konkurrenskraftig arbetskraft

Företag – utveckla samarbetet mellan företagen så att rutiner skapas för samordnade kompetensutvecklingsinsatser och skapa varaktig struktur för samverkan kring utbildningsutbud

Strukturell – påverka regionens utbildningssatsningar och rekryteringsmöjligheter genom samverkan med exempelvis kompetensplattform, branschråd, arbetsförmedling och utbildningsanordnare