Tillväxtmotorn – Succéprojektet för företagare fortsätter

2011-05-30 | Forskning/Samverkan

Tillväxtmotorn är Mälardalens högskolas projekt som erbjuder ledare av Sörmlandsföretag med upp till 50 anställda möjligheten att utvecklas och växa. Initiativet togs förra året och eftersom projektet varit en stor succé fortsätter Tillväxtmotorn ytterligare ett år med nya medel. Sparbanken Rekarne, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Sörmlands Sparbank går in med 500 000 kronor och Eskilstuna kommun med 200 000 kronor.

Tillväxtmotorn kommer att starta tre nya grupper med småföretag i Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen och Vingåker där verksamheten redan bedrivs idag, samt en grupp i Nyköping.

Konceptet går ut på att ledare vid små och medelstora företag får stöd av andra erfarna företagsledare och experter. Det kan handla om till exempel föreläsningar inom områden som idéutveckling, paketering av tjänster och produkter, marknadsföring och försäljning med mera. Syftet med Tillväxtmotorn är att företagen ska kunna växa och utveckla företaget. Företagarna träffas månadsvis i mindre grupper, där de kan reflektera över företagets situation och framtid, något som upplevs som viktigt för företagsledare som sällan har kollegor eller anställda att diskutera knepiga problem eller bolla nya idéer med. Inspiration till projektet kommer från England där en liknande satsning ledde till att de medverkande ökade antalet nya produkter med 78% och antalet nya tjänster med 92%.

De nya grupperna startar i november 2011 och består av 10-15 småföretag. För närvarande är 34 företag med i projektet och resultaten hittills visar på att Tillväxtmotorn är en stor framgång.

Joachim Prager är delägare i KAC AB i Strängnäs, ett mark- och anläggningsföretag som även ger råd och planerar projekt inom mark, miljö eller anläggning. Han har medverkat i Tillväxtmotorn sedan oktober 2010 och uppskattar det nya kontaktnätverk som det gett honom.
- Det har varit viktigt att träffa andra företagare och få ventilera stort som smått. Men jag har också fått nya kontakter inom högskolan, vilket jag sätter högt värde på. Jag har sett vilka möjligheter det finns att utvecklas som företag tillsammans med studenter och forskare, säger Joachim Prager.

En annan som deltagit är Ann Nyström, VD för Viaduct AB i Eskilstuna som bygger lösningar för elektronisk kommunikation mellan kunder och leverantörer.
- Jag har fått konkreta och handfasta råd som passar just för småföretagare som jag själv. Bland annat har jag kunnat ta fram en plan för att förbättra våra personalhandböcker och förenkla rutiner och administration. Det har också varit roligt att träffa företagare som driver helt andra typer av företag – ett givande erfarenhetsutbyte, säger Ann Nyström.