Svetlana gör industrins trådlösa system pålitligare

2013-10-02 | Forskning/Samverkan

Industriella kommunikationssystem har höga krav på tillförlitlighet och fördröjning. Trådlösa system har större flexibilitet men är också mindre tillförlitliga. Hur kan man använda trådlös kommunikation i industrin för att utveckla flexibla men ändå pålitliga system?

Om det handlar Svetlana Girs licentiatavhandling ”Cooperative Communication for Increased Reliability in Industrial Wireless Networks” som hon försvarar den 4 oktober på Mälardalens högskola i Västerås.

– Målet med min avhandling är att öka tillförlitligheten i de trådlösa kommunikationssystem som används i industrin idag. Jag har utvecklat och utvärderat flera nya protokoll och metoder som kan förbättra prestandan i industriella tillämpningar, säger Svetlana Girs.

Svetlanas licentiatavhandling sker inom ramen för forskningsprojekten GAUSS och TESLA på Mälardalens högskola. Projektresultaten kommer att vara till stor nytta för svenska industriföretag då det på lång sikt leder till minskade kostnader för systemutveckling såsom billigare trådlösa enheter, borttagandet av kilometerlånga ledningar och minskat underhållsarbete för personalen.

– Trådlösa system är billigare att installera och underhålla än de stationära system som industrin använder idag och de kan även möjliggöra helt nya tillämpningsområden som exempelvis kommunikation mellan intelligenta autonoma enheter. Men först måste kraven på tillförlitlighet och fördröjning uppfyllas och det är någonting jag ser över i min avhandling, säger Svetlana Girs.

Svetlana Girs är 25 år och kommer ursprungligen från Ryssland där hon studerade och erhöll sin kandidatexamen och masterexamen från St. Petersburg State Polytechnical University. Ett nytt land, nya människor och nya vetenskapstraditioner lockade henne till Sverige och Mälardalens högskola för tre år sedan. Och kanske blir hon kvar i Sverige även efter sin doktorsavhandling om två år.  

– Jag ser många intressanta möjligheter i framtiden. Kanske fortsätter jag forska, eller jobbar i industrin. Kanske bor jag kvar i Sverige eller ett annat europeiskt land. Eller så flyttar jag hem till Ryssland, där kan jag också göra nytta, säger Svetlana.

Välkomna att ta del av Svetlana Girs forskningsresultat fredagen den 4 oktober kl.10.00 - 12.00 i sal Kappa på MDH i Västerås .

Se även mer information om Svetlana här.