Studiebidraget dubblas för KPU-studenter

2018-06-19 | Utbildning Student Omvärld

Studenter som läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ska kunna få dubbelt så mycket i studiebidrag. Det har regeringen beslutat.

KPU är en kort lärarutbildning som vänder sig till dem som har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen, med behörighet till undervisning i gymnasiet eller i årskurs 7-9.

Regeringen har nu beslutat att samtliga studenter som läser kompletterande pedagogisk utbildning ska kunna få dubbelt så mycket i studiebidrag.

Beslutet, som träder i kraft 1 juli 2018, gör studenterna berättigade till den högre bidragsnivån, som ligger på 7 588 kronor per studiemånad. Detta att jämföra med det generella bidraget på 3 428 kronor per studiemånad. Det innebär att KPU-studenternas bidrag mer än dubblas varje studiemånad.

Totalbeloppet, bidrag och lån tillsammans, förblir dock detsamma.

Eftertraktade på arbetsmarknaden

Sverige befinner sig i en lärarbrist och skolor i hela landet har stora rekryteringsbehov av ämneslärare. Syftet med det höjda studiebidraget är att fler ska få möjligheten att utbilda sig till lärare.

KPU-programmet är på 90 hp, vilket betyder att studentenar är behöriga ämneslärare efter drygt ett och ett halvt års studier. Beroende på omfattningen av de tidigare ämnesstudierna tar studenterna en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan.

Läs mer om KPU vid MDH  eller ta del av vad Andrey Shupliakov - ingenjören som valt att skola om sig till lärare - säger om utbildningen .