Studentprojekt knyter samman högskola och samhälle

2016-03-31 | Student Utbildning

På MDH pågår nu projektet Studytrip Abroad, som drivs av 20 ingenjörsstudenter som studerar energi och industriell ekonomi. Idén med projektet är att anordna en studieresa, ge ut en publikation samt arrangera ett seminarium. Syftet? Att kompetensutveckla morgondagens arbetskraft inom hållbara energisystem samt värna om ett nära samarbete med det lokala näringslivet.

Ingenjörsstudenterna har inspirerats av ett liknande projekt på Åland och hoppas nu på att kunna göra projektet till något årligt återkommande på MDH. Just nu pågår arbetet med att engagera finansiärer och sponsorer i projektet.

Cristoffer Kos, projektledare och ansvarig för de finansiella delarna, berättar mer:

– Det här projektet knyter samman högskolan med det lokala näringslivet och kommunen. Tanken är att det ska leda till kompetensutveckling av företagens framtida arbetskraft. Ett bra samarbeta är något som gynnar alla, säger han.

Under studieresan avser studenterna att besöka lärosäten som är framstående inom energiforskningen, som Boston University, MIT och Harvard University. Man planerar även att göra ett stopp i Reykjavik, som är framstående inom den geotermiska forskningen. Resan kommer sedan att dokumenteras i en publikation där man även presenterar viktiga lärdomar. I publikationen kommer det också att finnas plats för material om forskningen som ryms inom forskningsprofilen Framtidens energi på MDH. Publikationen kommer sedan att delas ut till finansiärer, sponsorer och andra strategiska partners.

Som ett sista led i projektet kommer studenterna att arrangera ett seminarium där finansiärer, sponsorer och representanter från MDH bjuds in för att diskutera hållbara energilösningar för framtiden.

– Vi studenter tror att en hållbar lösning kräver kreativt samarbete mellan många parter. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

Mer information om projektet finns här.