Studenter och arbetsgivare lär av varandra genom MDH:s mentorprogram

2018-05-09 | Utbildning

För att göra det ännu enklare för studenter och arbetsgivare att hitta varandra, har Karriärtorget vid MDH tagit fram ett mentorprogram. – Vi vill stärka relationerna mellan våra studenter och regionens arbetsgivare. Nu är det hög tid att söka till höstens mentorprogram, säger Gertrud Fager, projektledare för Karriärtorget.

Mentorprogrammet har ett upplägg som gör att både studenten och arbetsgivaren drar nytta av det.

– Att ha en mentor ger dig som student en tydlig arbetslivsanknytning redan under din studietid här hos oss. Du får också bra och användbara kontakter i arbetslivet och en god inblick i hur ditt framtida arbetsliv kan se ut, säger Gertrud Fager.

Jesper Kumlin läser fjärde året på Industriell ekonomi och var med i mentorprogrammet 2016/2017.

– Det känns som jag genom mentorsprogrammet fått mer insikt i arbetslivet. Mötena med min mentor har kopplat samman studierna och arbetslivet på ett sätt som studierna inte ger i sig själv, säger Jesper Kumlin.

Nya infallsvinklar för arbetsgivare

För de arbetsgivare som är med som mentorer ger programmet flera vinster. Fredrik Starfelt, utvecklingsingenjör på Vattenfall, och Madeleine Ahlqvist, näringslivschef i Hallstahammars kommun är återkommande mentorer.

– Jag är mentor för att det ger mig insyn i hur studenter tänker och ser på saker. I mitt arbete med digitalisering i energibranschen har jag som mentor stor nytta av de nya infallsvinklar en student kan ge mig, säger Fredrik Starfelt.

– Att vara mentor är att få möjlighet att lära känna en person som du troligen aldrig annars skulle ha träffat. Du ges möjlighet att få ny kunskap samtidigt som du får dela med dig av din. Genom stöttning och samtal kan du ge en student möjlighet till att få en god insyn om hur arbetslivet fungera. Mentorskap ger mig energi och framtidstro! säger Madeleine Ahlqvist.

Start i oktober – sök redan idag!

Nu är det hög tid att söka till mentorprogrammet som drar igång igen i oktober.

– För att både mentor och adept ska få ut så mycket som möjligt matchar vi så långt det är möjligt en student utifrån utbildning med en mentor med motsvarande eller likvärdig yrkesinriktning, säger Gertrud Fager.

Under året kommer mentor och adept att träffas parvis, cirka två timmar per månad. Förutom dessa träffar, anordnas gemensamma träffar med alla som går programmet.

För dig som student: läs mer om hur du söker till mentorprogrammet

För dig som arbetsgivare: läs mer om hur du söker till mentorprogrammet