Studenter möter framtidens arbetsgivare

2018-04-17 | Utbildning Forskning/Samverkan

Nyligen besökte studenter som läser första året på högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik ABB i Ludvika. Studiebesöket är ett resultat av det nära samarbete som pågår mellan högskolan och näringslivet.

På MDH är samverkan viktig och inom många av högskolans utbildningar sker ett kontinuerligt utbyte mellan studenterna, lärarna och företagen i området. 

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik med inriknting på elektroteknik har exempelvis tagits fram tillsammans med ABB, Mälarenergi, Bombardier och Westinghouse, allt för att tillsammans säkerställa morgondagens kompetensförsörjning. NYligen fick ett antal studenter från programmet besöka ett av företagen, för att få information om verksamheten.

Mer information om högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, samt intervjuer med studenter, finns här.