Storsatsning på utbildning av fler forskare inom industrin

2016-04-12 | Forskning/Samverkan Utbildning

Mälardalens högskola (MDH) startar en ny företagsforskarskola med stöd av KK-stiftelsen och ett antal företag som jobbar med tillförlitliga sensorsystem för främst hälsoteknik. ”Att samverka på det här sättet gagnar alla parter. Det stärker våra olika verksamheter och ger oss möjlighet att tillsammans utveckla teknik som kan effektivisera morgondagens hälsovård”, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor för MDH.

 

Den nya företagsforskarskolan heter ITS ESS-H, har plats för femton doktorander och är starkt kopplad till högskolans forskning inom området inbyggda sensorsystem för hälsa. KK-stiftelsen finansierar satsningen med upp till 32,7 miljoner kronor. Projektet löper över sex år och efter årsskiftet förväntas de första doktoranderna påbörja sina forskarstudier. Under forskarutbildningens fem år är de anställda av företagen, men forskar vid MDH och arbetar med projekt som ska hitta lösningar på verkliga, industriella problem.

– Vi har drivit flera företagsforskarskolor tidigare som en viktig del av den starka samverkan vi har med industrin. Därför är vi väldigt glada för beskedet från KK-stiftelsen. En företagsforskarskola stärker forskningen genom att den visar oss vilka problem som är relevanta att fokusera på. Det, tillsammans med ökad kompetens inom företagen, leder till en fortsatt stark utveckling av teknik inom hälso- och välfärdssektorn, säger Paul Pettersson.

Bertil Hök är grundare till Hök Instrument, ett Västerås-företag som utvecklar alkolås till fordon:

– Vi har haft doktorander vid företagsforskarskolor på MDH tidigare, och det har fungerat väldigt bra. Därför ser vi såklart positivt på den här nya möjligheten. Att vara en del av den akademiska miljön är ett värdefullt inslag i vår företagsutveckling eftersom det höjer vår kompetens och hjälper oss i vår produktutveckling. Doktoranderna får fokusera på problem som är relevanta för oss vilket leder till konkreta förbättringar av våra produkter.

KK-stiftelsen stödjer i nuläget tio företagsforskarskolor, med drygt 160 doktorander:

– Vi har väldigt goda erfarenheter av företagsforskarskolan som samarbetsform, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Det är ett koncept som alla parter vinner på. En företagsforskarskola innebär ett rejält kompetenslyft för en hel eller del av en bransch, samtidigt som det omgivande samhället på sikt gagnas av bättre teknik och mer konkurrenskraftiga företag.

De företag som är intresserade av att medverka i ITS ESS-H är ABB Corporate Research, Addiva, Bestic, Motion Control, Norrtälje Elektronikpartner, SICS och Hök Instrument. 

– Vi tycker att det är mycket roligt att det finns ett stort intresse från näringslivet för denna typ av kompetensutveckling, och vi ser fram emot att starta ITS ESS-H, säger professor Mats Björkman, projektledare för forskarskolan.