Stora Trafiksäkerhetspriset till MDH

2013-01-10 | Forskning/Samverkan

Det europeiska trafiksäkerhetsprojektet SAFEWAY2SCHOOL, där Mälardalens högskola (MDH) ingår, har mottagit Stora Trafiksäkerhetspriset 2013. Projektmålet är att göra Europas skolvägar säkrare, från hem till skola och tillbaka hem.

– Genom projektet har vi utvecklat förarstöd för skoltransportörer, byggt upp ett kommunikationssystem för föräldrar-barn och skola, gjort nya skyltar och ljudvarningar och byggt upp intelligenta busshållplatser som varnar trafikanter när barn finns i närheten, säger Lennart Strand, professor emeritus vid MDH.

Med bakgrund av att 35 000 europeiska skolbarn årligen skadas och 250 dödas i skolbussrelaterade olyckor startades SAFEWAY2SCHOOL. Närmare 40 miljoner kronor har satsats i projektet som med stöd av Europakommissionen pågått under tre år. På MDH har projektet letts av professor emeritus Lennart Strand och studenter vid MDH har tagit fram förslag på hur säkra busshållplatser kan se ut. Förutom Sverige ingår även Frankrike, Grekland, Italien, Polen, Tyskland och Österrike. Bakom trafiksäkerhetspriset står bland andra Bilprovningen, TransportGruppen och Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR.

Stora Trafiksäkerhetspriset 2013 delades ut den 9 januari i samband med Transportforum i Linköping. SAFEWAY2SCHOOL belönades i kategorin Årets Beställare.

 

Mer information

SAFEWAY2SCHOOL:s hemsida

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut