Stor workshop om framtidens vård och omsorg

2010-02-18 | Forskning/Samverkan

Fredagen den 19 februari träffas över 100 personer anställda från Mälardalens högskola, Västerås stad och Eskilstuna kommun till en workshop som fokuserar på hur vård, omsorg och socialt arbete ska se ut i framtiden.

- Intresset för den här dagen har varit stort, det visar tydligt att det finns ett driv och en uttalad vilja att gemensamt utveckla kommunernas verksamheter och forskningen inom vård, omsorg och socialt arbete.
- Dagen är tänkt som en mötesplats där anställda vid högskolan och kommunerna hittar gemensamma områden vi kan kraftsamlas kring, säger Cecilia Vestman, processledare för Samhällskontraktet som tagit initiativ till workshopen. Samhällskontraktet är ett fyraårigt avtal om fördjupad samverkan mellan högskolan och kommunerna mot gemensamma mål.

I nya sammanhang väcks nya tankar och idéer

Dagen inleds med några korta, kärnfulla föreläsningar av forskare och lärare från Mälardalens högskola, se nedan. Därefter startar workshopen, vilken leds av Sara Hägglund från Idelab på Mälardalens högskola.
- Vi är övertygade om att när alla träffas på nya platser med nya människor så väcks andra tankar och idéer än vad som uppstår på hemmaplan, säger Cecilia Vestman.

Några aktuella frågor som ska diskuteras vid detta tillfälle är bland annat; Hur vill vi att framtidens boende för äldre ska se ut? Hur möjliggör vi för anställda i kommunal verksamhet att arbeta mer kreativt, innovativt och använda ny kunskap? På vilka sätt kan skola och socialtjänst samarbeta för att hjälpa barn och unga att må bra och att klara av sin skolgång? Hur klarar vi kompetensförsörjningen i framtiden?

För mer information, kontakta Cecilia Vestman
Tel: 016-155108, E-post: cecilia.vestman@mdh.se

Läs mer om Samhällskontraktet