Stor satsning på medicinsk teknik

2011-06-20 | Forskning/Samverkan

Projektet NovaMedTech beviljades i veckan finansiering från Tillväxtverket i ytterligare 3 år. Projekt omsluter totalt 57,8 MSEK och innebär en satsning på entreprenörskap inom medicinsk teknik. Projektet utgör ett samverkansprojekt mellan akademier, näringsliv, vård och omsorg från fyra olika län i Sverige. Mälardalens högskola är en av huvudaktörerna i projektet.

Avsikten med satsningen NovaMedTech är att skapa de förutsättningar som krävs för att regionen Östra Mellansverige ska kunna ta ledningen i den industriella utvecklingen av ny medicinsk teknik. Satsningen syftar även till att möta framtidens behov av medicintekniska produkter och tjänster inom vård och omsorg.

Målet med projektet är främst att skapa en bestående struktur för entreprenörskap inom NovaMedTechs nätverk som kan föra produktidéer till klinisk prövning och kommersialisering.
– Det är framförallt samverkan mellan olika aktörer som är viktig, berättar Maria Lindén, docent i medicinsk teknik vid Mälardalens högskola och länsansvarig för region Västmanland inom NovaMedTech. Genom att ha med de tänkta användarna, såsom kommun och landsting, redan vid idéstadiet av en produkt eller tjänst, kommer slutprodukten att svara mot de behov som finns. Satsningen innebär också en möjlighet för de företag vi har inom regionen.

För projektet har man tilldelats 28,9 MSEK från Tillväxtverket och totalt har projektet en omslutning på 57,8 MSEK under en 3-årsperiod. Finansieringen kommer bland annat användas till att nya produktidéer ska komma till klinisk prövning, kommersialiseras och nå marknaden genom stärkt företagsmedverkan och start av nya företag. Projektet kommer även att ta tillvara på forskningsbaserad och praktiskt genererad kunskap och föra ut den till nätverkets aktörer, för att bidra till en ökad kunskapstillväxt och kompetens.
– Vi kommer att anordna seminarier där användare, forskare och företag inom området kan mötas, berättar Maria Lindén.

Kontaktperson:
Maria Lindén
Docent i medicinsk teknik vid Mälardalens högskola och länsansvarig för region Västmanland inom NovaMedTech.
maria.linden@mdh.se
021-101548

Läs mer om Tillväxtverket

Läs mer om NovaMedTech