Stor satsning på kompetensutveckling av yrkesverksamma

2019-04-15 | Utbildning

KK-Stiftelsen beviljar MDH:s initiativ för kompetensutveckling av yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin medel för de kommande fyra åren. Stiftelsen anser att utbildningar som denna kan vara avgörande för svenska företags globala konkurrenskraft.

– Det livslånga lärandet är viktigt och vi på MDH är glada att kunna fortsätta möta behovet av den kunskap som efterfrågas. Satsningen visar även att MDH ligger i framkant när det gäller såväl forskning som utbildning inom produktionssystem, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Utbildningen är ett gemensamt projekt mellan MDH och Jönköpings Tekniska högskola. Grunden för utvecklingen av kurserna kommer från behovet av ny kompetens inom tillverkningsindustrin till följd av den snabba teknikutvecklingen.

I motiveringen för beslutet framkommer att MDH:s utbildning är till stor nytta för den svenska tillverkningsindustrin. KK-stiftelsen framhåller även att utbildningar likt dessa kan vara avgörande för företagens globala konkurrenskraft.

– För oss är det viktigt att hela tiden rusta vår personal för att klara våra kunders krav och att vara konkurrenskraftig över tid. Detta är ett utmärkt initiativ och blir ett viktigt verktyg för att utveckla och behålla personal, säger Dennis Helfridsson, vd på ABB Robotics i Sverige, som är ett av de medverkande företagen som säkerställer att innehållet i kurserna är i linje med produktionsindustrins reella behov och kompetensutmaningar.

Idag ger MDH 35 kurser på avancerad nivå som riktar sig till både företag och arbetstagare som vill investera i kompetensutveckling. Kurserna är flexibla och ges till stor del online vilket ger frihet att själv välja när och var de olika kursmomenten ska genomföras. Tidigare akademiska meriter är inget krav. Hänsyn tas till reell kompetens och validerad kompetens.

Kurserna är öppna för anmälan. Läs om kurserna och hur du anmäler dig - livslångt lärande.

Om Premium

Syftet med projektet Premium, expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling, är att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett innovations- och kompetenslyft inom produktionsutveckling.

Om KK-stiftelsen

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom prioriterade områden.