Stolt MDH-lärare kan bli bäst i Eskilstuna på innovation

2017-01-31 | Utbildning Student Omvärld Forskning/Samverkan

Mona Tjernberg, lärare på innovationsprogrammet och samverkanssamordnare vid MDH, är en av tre finalister till Årets Innovatör 2016 i Eskilstuna. Priset delas ut på galan EN17, Eskilstuna Näringsliv 2017, den 9 februari.

I sexton år har Mona Tjernberg arbetat som lärare på innovationsprogrammet, och under den tiden har hon utbildat över 1000 studenter i ämnet innovationsteknik.

– För mig som lärare är det ett stort erkännande att en person som arbetar inom utbildningssektorn får denna fina uppmärksamhet. Jag är stolt över att undervisa på innovationsprogrammet som bidrar till att utbilda och förse vårt omgivande samhälle med innovatörer och innovationsledare som kan utveckla idéer till nya tjänster och produkter, koncept, innovationer eller företag, säger hon.

Monas stora drivkraft är att se studenterna utvecklas.

– Jag älskar att se när människor växer och jag har en stark tro på att det är människor som gör skillnad. I min lärarroll engagerar jag mig mycket i mina studenter. Jag arbetar med att de ska utveckla sitt personliga ledarskap, våga ta risker och vara kreativa.

Med samverkan som arbetssätt

Utöver arbetet som lärare har Mona de senaste nio åren haft uppdraget som samverkanssamordnare vid akademin för innovation, design och teknik. Som sådan arbetar hon som en länk mellan akademins forskning och utbildning, och det omgivande samhället. Bland annat driver hon skarpa projekt där studenter och externa parter samarbetar, håller uppdragsutbildningar åt företag, engagerar sig i juryverksamhet, representerar högskolan i Eskilstuna Fabriksförenings rekryterings- och utbildningskommitté, och i styrgruppen för Teknikcollege Mälardalen. Under hösten 2016 har hon dessutom träffat hundratals gymnasielever på föreläsningar och praktiska workshops för att träna deras innovationsförmåga.

– Jag tror på att samverkan ska vara värdeskapande och fokusera på att etablera relationer. MDH är viktig för Eskilstunas utveckling, och bidrar till att stärka innovationsförmågan hos kommunala intressenter på många sätt. Mitt engagemang för att hitta gränsöverskridande samarbeten har möjliggjort att människor med olika kunskapsområden kunnat mötas och bidra till ny kunskap och nya idéer, och därmed även utveckling i form av nya innovationer. Det tror jag är en av anledningarna till att jag är nominerad till det här priset, säger hon.  

Om EN17

EN17 står för Eskilstuna Näringsliv 2017 och är en sammanslagning av Näringslivsdagen och Marknadsplats Eskilstuna, som arrangeras av NyföretagarCentrum, Munktell Science Park, Marknadsföreningen i Eskilstuna och Företagarna i Eskilstuna/Torshälla. Eventet går av stapeln den 9 februari, och syftet är att belöna 2016 års insatser i Eskilstunas näringsliv, med priser i de fyra kategorierna: Årets nyföretagare, Årets innovatör, Årets marknadsförare och Årets företagare.