Stefan Löfven tar del av MDH:s forskarkompetens

2013-03-20 | På campus

Det nationella projektet Vård på lika villkor, vilket genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med stöd av forskare från MDH, har uppmärksammats av socialdemokratiska partiledaren Stefan Löfven och partisekreterare Carin Jämtin. De besökte måndag 18 mars Vårdcentralen City, Eskilstuna, som är en av projektets nio vårdverksamheter, för att höra om deras förbättringsarbete samt ta del av det forskarstöd som MDH bidrar med.

 

Stefan Löfven och partisekreterare Carin Jämtin ville ta del av Vårdcentralen Citys arbete med uppsökande verksamhet, vilket ingår i projektet Vård på lika villkor. Detta presenterades av vårdcentralens verksamhetschef Irene Bäverman Fjäll. Samordnare för projektets forskarteam, Per Tillgren, MDH, beskrev hela projektet med dess syfte, mål och genomförandeprocess ur ett utvärderings- och forskningsperspektiv.

Syftet med Vård på lika villkor är att utveckla och testa arbetssätt och metoder för en mer jämlik första linjens vård (vårdcentraler, MVC och BVC). Det omfattar alla aspekter – från bemötande, tillgänglighet, behandling, sammanhållna vårdprocesser till ledning och styrning. Målet är att alla människor – oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, inkomst, sexuell läggning m.m. ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt. Den vård som erbjuds ska också hålla en hög kvalitet, vara säker, tillgänglig och kostnadseffektiv.

Deltog gjorde även bland annat landstingsstyrelsen Sörmlands ordförande Åsa Kullgren och primärvårdsnämndens ordförande Monica Johansson.