”Statsvetenskap är alltid aktuellt”

2016-03-30 | Student Alumni

25-åriga Mathilda Lennmark intresserar sig för hur samhället fungerar och hur människor formar och påverkas av det. När det var dags att välja utbildning föll valet på statsvetenskap vid MDH. Idag arbetar hon som nämndsekreterare på Socialförvaltningen i Eskilstuna kommun, där hon trivs bra.

Efter utbildningen fick Mathilda jobb inom Eskilstuna kommun.

– Jag arbetar åt överförmyndarnämnden men också åt förvaltningen. Mina arbetsdagar kan se helt olika ut. Mina arbetsuppgifter består bland annat av att arbeta med nämndadministration, samordna möten och sammanträden, ordna med handlingar och protokoll runt sammanträden samt vara en kontaktperson åt politiker, tjänstemän och kommunmedborgare. Dessutom får jag skriva en del underlag och rapporter. Som nämndsekreterare fungerar jag som spindeln i nätet och det tycker jag är väldigt roligt, säger hon.

Mathilda berättar att det bästa med hennes jobb är att det är varierande arbetssysslor och att det är socialt yrke.

– Jag arbetar en del självständigt men har kontakt med både politiker och tjänstemän. Det är spännande att arbeta på en förvaltning som socialförvaltningen som arbetar med viktiga och frågor, till exempel om ensamkommande barn.

 

En bred utbildning inom statsvetenskap

Det var intresset för hur samhället fungerar som gjorde att valet föll på statsvetenskap vid MDH, när det för ett par år sedan var dags att söka utbildning.

– Studietiden beskriver hon som spännande; en chans att få träffa nya människor och givande att få lära sig något om det som intresserade henne. Kurserna var bra och givande med engagerade lärare. Kursen hade även ett bra upplägg som varvade föreläsningar med seminarier.

I framtiden vill Mathilda arbeta med mänskliga rättigheter i någon form, och valmöjligheterna är många.

– Jag ville ha en bred utbildning med många alternativa karriärvägar och den möjligheten fick jag på MDH, avslutar hon.

Nu finns ett nytt statsvetarprogram. Läs mer här.