Startskott för projektet "Skola & Entreprenörskap”

2010-02-17 | Forskning/Samverkan

Projektet, som drar igång den 17 februari, är ett samarbete mellan Skiljeboskolan i Västerås, Odlarskolan i Eskilstuna, Idélab och Samhällskontraktet vid Mälardalens högskola samt projektet Entreprenörskap i skolan i Västerås.

De två grundskolorna har som syfte och mål med projektet, som delvis finansieras av Skolverket och delvis av Samhällskontraktet, att bli skolor som ligger i framkant kring bland annat entreprenörskap och kreativitet. Man satsar fullt ut på att utveckla personal och elever genom att pröva nya metoder och tankar direkt i undervisningen.

Entreprenörskap är i grunden en fråga om värderingar och förhållningssätt där det är viktigt att skolan i sin pedagogik stimulerar kreativitet och nytänkande, berättar Sara Hägglund, Idélab. Vi tror att det är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för barnen att nå skolans mål.

Det utvecklade samarbetet mellan Eskilstuna, Västerås och Mälardalens högskola är också ett led i det så kallade Samhällskontraktet, ett avtal mellan de tre parterna om att kraftsamla kring gemensamma utvecklingsfrågor och kunskapsutveckling.

- Genom entreprenörskapsprojektet får vi också chans att skapa mötesplatser där kommunerna kan ta del av varandras erfarenheter när det gäller entreprenörskap i skolan, säger Cecilia Vestman, processledare för Samhällskontraktet. De modeller och metoder som utvecklas kan vi också sprida till fler skolor efter projektets avslut.

Kickoffen sker på Idelab på Mälardalens högskola och dagen fylls av kreativa övningar, spännande diskussioner samt redovisning av aktuell forskning kring metoder och modeller för arbete med kreativitet och entreprenörskap av doktoranderna Anders Wikström och Carina Holmgren, Akademin för innovation, design och teknik.

För mer information om projektet, kontakta Sara Hägglund, Mälardalens högskola. Tel: 016-153628

sara.hagglund@mdh.se