Stabilt söktryck till MDH

2017-04-19 | Utbildning Student

Nu är anmälningarna till höstens utbildningar vid landets universitet och högskolor registrerade och över 26 000 individer har sökt ett program eller en kurs vid MDH. Socionomprogrammet har flest antal förstahandssökande.

Till hösten har 26 114 personer sökt någon av MDH:s utbildningar. Det är något färre sökande än 2016, vilket följer den nationella trenden. Enligt UHR, Universitets- och högskolerådet, har drygt 367 000 anmälningar gjorts till landets lärosäten. Det är en minskning med cirka 2 % jämfört med 2016. 

Flest förstahandssökande på MDH i år har socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet. Den största ökningen i antalet förstahandssökande har ekonomprogrammet i Eskilstuna.

Mer om MDH:s sökandestatistik HT 2017:

  • Totalt antal sökande individer till höstterminen 2017: 26 114 stycken.
     
  • Program med flest förstahandssökande: socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och ekonomprogrammet.
     
  • Program med flest sökande totalt: sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet och ekonomprogrammet.
     
  • Populäraste kurserna: ”Marknadsföring - en introduktion” och ”Att utveckla organisationer och ledarskap”.

 

För frågor:

Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning och examen 
ammie.westbeck@mdh.se, 016-15 34 38.