Sommarpraktik med genusperspektiv inom hälsa och utbildning på MDH

2012-06-26 | Forskning/Samverkan

Just nu genomför 25 gymnasiekillar sommarpraktik inom hälsa, vård, välfärd och utbildning på Mälardalens högskola i Västerås. De får kunskap om vad en sjuksköterska, sjukgymnast, folkhälsovetare, socionom och förskollärare arbetar med och information om dessa utbildningar. Praktiken, Hello People, är ett samarbete mellan Västerås stad och Mälardalens högskola.

Syftet med Hello People är att få fler killar att bli nyfikna på, och eventuellt välja, en otraditionell utbildning vilket bryter normer och invanda genusmönster. Sommarpraktiken sker i form av en fyra veckors sommaranställning med lön från Västerås stad och genomförs för andra året i rad.

– Vi fick bra gensvar från killarna som gick Hello People förra året. Så MDH och Västerås stad satsar även i år på det här konceptet. I år har vi dessutom utökat med ett program till, förskollärarprogrammet, samt jobbar mer aktivt kring vad manlighet betyder, säger Joachim Wallin, universitetsadjunkt inom folkhälsovetenskap vid högskolan och ansvarig för Hello People.

Praktikens innehåll

Alla programmen inom Hello People bidrar med föreläsningar, praktiskt arbete och spännande möten med arbetslivet i form av studiebesök och projektarbete. I de praktiska delarna har deltagarna möjlighet att lära sig att utföra enklare hälsoåtgärder, till exempel mäta blodtryck, samt olika pedagogiska moment. Ett projektarbete löper under praktiktiden där de i grupper ska kartlägga och utvärdera en av de fem yrkeskategorier som ingår i Hello People, ur ett genusperspektiv. Dessutom får killarna aktivt arbeta kring normer och värderingar gällande bland annat manlighet och utbildningsval.