Södertörns högskola får ge polisutbildningen

2013-11-26 | Omvärld Utbildning

Idag kom beskedet från Rikspolisstyrelsen att det blir Södertörns högskola som kommer att få ge polisutbildningen. De andra lärosäten som lämnade in ansökan var MDH och Uppsala Universitet.

– Vi tycker det är väldigt tråkigt att vi inte tilldelades polisutbildningen. MDH föll väl ut i beredningsunderlaget gällande bland annat kompetens och lokaler. Men det står nu klart att det varit viktigt att polisutbildningen bedrivs i Stockholmsregionen, säger rektor Karin Röding.

–Jag vill passa på att åter tacka er alla som varit inblandade i arbetet med ansökan och själva platsbesöket. Ni gjorde ett mycket bra jobb, säger Karin Röding.