Snart börjar ombyggnad av högskolan i Västerås

2011-10-06 | Student

Högskolan kommer att bygga om en del av sina lokaler i Västerås. Från nästa vecka börjar arbetet i hus T (vid biblioteket) och några veckor senare även i hus U och R.

Det betyder att det kan bli en del störande buller och att vatten och värme kan stängas av under kortare perioder. Men byggentreprenören har lovat att planera håltagningar och andra arbeten som låter mycket så att störningar minimeras.