Snabb utvecklingstakt kräver ny kompetens

2018-12-13 | Utbildning

Nyligen träffades de deltagande inom projektet Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation. Projektet är en del av högskolans satsning på livslångt lärande och avser att stärka kompetensen inom tillverkningsindustrin. Syftet med träffen var att diskutera det kurser som genomförts samt hur kurserna kan utvecklas för kommande terminer.

Sverige har en lång tradition av framgångsrika industriföretag och svenska innovationer är kända världen över men för att fortsätta hålla sig konkurrenskraftiga globalt krävs anpassning till den snabba teknikutveckling som sker. Att kunna anpassa verksamheten till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter når marknaden snabbt är avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens och att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning för att kunna möta morgondagens krav.

De första kurserna inom Premium startade höstterminen 2018 och erbjuder kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktutveckling. Kurserna riktar sig till nyckelpersoner inom branschen och är skapade tillsammans med företag och industriorganisationer. Projektet är ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Jönköpings Universitet och finansieras av KK-stiftelsen. Under projekttiden kommer fler kurser att utvecklas.

På MDH ges tre av fyra kurser och på dessa tre har både programstudenter och yrkesverksamma deltagit i kurserna vilket har gett en mix av teoretisk kunskap och erfarenhet från branschen. På detta sätt säkerställs att programstudenterna har den kompetens företagen behöver när de har tagit examen och ska vidare ut i arbetslivet. Det öppnar även deras ögon för att lärande sker genom hela livet och att MDH kan vara deras partner för detta.

 

- Premium har verkligen varit ett lyft för oss. Våra medarbetare som gått kurserna kommer tillbaka med ökat självförtroende, de är inspirerade till att driva förändring och de bidrar med energi och kunskap till sina kollegor. Ur företagets perspektiv så säkerställer vi att vi har rätt kompetens för framtiden samtidigt som vi får ett inflöde av nya idéer. Att kurserna är utvecklade och genomförs tillsammans med Mälardalens Högskola ger tyngd åt utbildningen vilket inte privata aktörer kan ge på samma sätt, säger Nina Åxman, Head of Lean Factory på Bombardier Transportation.

Deltagande på träffen var Alfa Laval, Anva, Astra Zeneca, AQ Group, Bombardier, LEAX Group, GKN, Kablageproduktion, Meritor, Scania, Seco, Volvo CE, Volvo Group, samt Eskilstuna Fabriksförening, Industriföreningen Västra Mälardalen och MITC.