Små handlingar gör stor skillnad för utsatta barn

2012-05-01 | Forskning/Samverkan

Professor Angie Hart från universitetet i Brighton kämpar för att utsatta barn ska få stöd. För att klara motgångar bättre anser hon att barn behöver skratt, en omtyckt hobby och ett varaktigt engagemang av någon vuxen som bryr sig om dem. Under det kommande året är hon gästprofessor på en professur till Alva Myrdals minne vid Mälardalens högskola (MDH).

Angie Harts forskning handlar om hur utsatta individer, främst barn och deras familjer, kan få hjälp att förebygga och hantera motgångar och påfrestningar. Forskningen sker i nära samarbete mellan regionala och kommunala organisationer, offentlig verksamhet och universitetet i något som kallas Community University Partnership Programme, CUPP.
- Jag vill att forskningen ska vara nåbar för alla, så att den verkligen kommer till användning i samhället, säger Angie Hart.
Angie Hart kommer att besöka Västerås och Eskilstuna vid fyra tillfällen under 2012. Nu närmast mellan den 1 och 4 maj. Under sina besök kommer hon bland annat att undervisa på förskollärarprogrammet, åka på studiebesök samt vara involverad i olika möten om forskning.
– Den forskning Angie Hart och CUPP utför i Brighton påminner på många sätt om MDH:s samverkan med kommunerna inom projektet Samhällskontraktet. Därför är vi glada att välkomna Angie Hart till oss så att vi ytterligare kan utveckla vår forskning och samverkan, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan.

Angie Hart har valt att arbeta vid University of Brighton, som ligger långt fram när det gäller forskningssamarbeten mellan lärosäte och omgivande samhälle. Målet med samarbetet är att stärka en hållbar utveckling genom samverkan.
Mycket av hennes forskning berör barns förmåga att klara en svår uppväxt och motgångar i livet och deras förmåga att komma tillbaka efter en period av svårigheter. Det kallas återhämtningsförmåga.
Angie Hart har tillsammans med sina kolleger arbetat fram ett återhämtningsbaserat schema för att möta barns behov. Det innehåller aktiva handlingar och aktiviteter som kan hjälpa barnen. Handlingarna och aktiviteterna ska alltid vara positiva, eftersom de här barnen ofta möter negativa signaler. Därför har även små handlingar stor betydelse för barnen.
Enligt Angie Hart kan en sådan handling vara att se till att barn har en hobby, som kan göra det möjligt för barnet att känna samhörighet med andra. Forskning har också visat att humor är ett bra verktyg för barn att hantera svåra situationer, så att barnen får tillfälle att skratta är viktigt.
- Vissa barn klarar sig bättre än andra, men jag vill att alla barn ska ha möjlighet att komma upp ur svackor. För att det ska fungera måste det omgivande samhället göra något. Genom samverkan blir forskningen användbar även i praktiken, säger Angie Hart.

Om Professuren till Alva Myrdals minne
Gästprofessuren finansieras genom ett samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola och kan variera tematiskt och innehållsmässigt inom områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser för jämställdhet, jämlikhet och social rättvisa. Gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten kan gälla förskola och skola, värdegrundsfrågor, pedagogik och internationellt samarbete. Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer.