Skilda världar - folkhälsoarbete i Etiopien och i Sverige

2019-02-20 | Utbildning Forskning/Samverkan Student På campus Omvärld

18 månader efter att ha kommit till Sverige har Benti Geleta Buli inte bara lärt sig tala och skriva på svenska – han har också fått jobb inom sitt utbildningsområde och är i dag en värdefull tillgång i både undervisning och forskning på MDH.

Bild på Benti Geleta Buli på MDH i Västerås

– Sverige är en plats där alla vill vara. Det här är en utmärkt möjlighet för mig och jag jobbar hårt för att lära mig det svenska systemet och visa vad jag kan erbjuda, säger Benti Geleta Buli.

Benti flyttade från Etiopien till Sverige under 2017 för att bo med sin familj, som tidigare flyttat till Västerås. Han började direkt lära sig det svenska språket och kom i kontakt med MDH genom utbildningsprogrammet Korta vägen. Under 2017 praktiserade han på avdelningen för folkhälsovetenskap, där han var inblandad i ett projekt om hållbar livsstil och hälsa bland ungdomar i Eskilstuna och Västerås.

– Nu har jag fått jobb som adjunkt och forskningsassistent och arbetar bland annat vidare med samma projekt, säger Benti.

Parallellt med projektet ska Benti under 2019 undervisa i kursen Global hälsa och handleda uppsatser i folkhälsovetenskap med fokus på global hälsa.

”Berikar undervisningen”

Benti har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap från Etiopen och en mastersexamen i folkhälsovetenskap från Sydafrika. Innan han lämnade Etiopien arbetade han med kartläggning och förebyggande av smittspridning av HIV och Ebola. Han arbetade också med olika projekt som syftade till att förbättra näringsstatusen för barn i Etiopien.

– Bentis unika erfarenheter från att ha undervisat och forskat i Afrika berikar undervisningen i folkhälsovetenskap på MDH och hans kompetens är en tillgång i våra pågående forskningsstudier, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap.

Benti är den enda bland forskarna och lärarna på akademin för hälsa, vård och välfärd som kommer från Afrika. Han bidrar inte bara med unika erfarenheter, utan också med nya perspektiv på den forskning och undervisning som bedrivs inom folkhälsovetenskap på akademin.

Enorma skillnader mellan länderna

Benti vittnar om stora skillnader mellan folkhälsoarbete i Etiopien och i Sverige:

– Etiopien är ett av de fattigaste länderna i världen och merparten av våra folkhälsoproblem är relaterade till antingen fattigdom eller brist på politiskt engagemang och styre, säger han, och tillägger:

– Hushållens livsmedelssäkerhet, bristen på rent vatten, dålig hygien och miljöhygien, svagt vårdsystem, låg hälsomedvetenhet bland folket och korruption är de bakomliggande orsakerna till hälsoproblemen.

Som ett resultat dör många barn av diarré och undernäring. Överförbara sjukdomar som tuberkulos, HIV/aids och malaria är bland de främsta orsakerna till sjukdom och dödsfall i landet.

– I Sverige är det nästan helt motsatt. Hälsoproblemen här är mest relaterade till livsstil och åldrande, säger Benti.

Nytt projekt på gång

Under 2019 ser Benti fram emot att ta sin svenska till nya nivåer samtidigt som han hoppas utveckla sitt arbete inom folkhälsovetenskap och fortsatt vara en tillgång för högskolan. 

Benti skissar också på ett nytt projekt: 

– Med uppmuntran och vägledning från min handledare söker jag stöd för att genomföra ett forskningsprojekt i Etiopien. Projektets syfte är att försöka minska mödradödligheten i Etiopien, som har en av världens högsta siffror för dödsfall i samband med graviditet, säger han.

Problem med klimatet

Efter att ha bott i Västerås i 1,5 år har Benti börjat acklimatisera sig till den nya livsstilen. Den första perioden i Sverige var dock en utmaning.

– Freden, yttrandefriheten, hälsovården, utbildningen och infrastrukturen i Sverige gör landet speciellt, men det tog mig ett tag att tycka om att vara här. Vädret, särskilt på vintern, var så extremt för mig det första året. Och det var så mörkt i november och december!

– Men nu förändras saker. Jag anpassar mig till klimatet och sättet att leva här och jag gillar det väldigt mycket. Jag rent av njuter av tillvaron.