Sjungande vårdpersonal gör demenssjuka mindre aggressiva

2011-12-20 | Forskning/Samverkan

Personer med grav demenssjukdom reagerar ofta med motsträvighet och aggressivitet under omvårdnad. Men en ny studie visar att aggressiviteten minskar när vårdpersonalen sjunger för och tillsammans med dem med så kallad vårdarsång. Att sjunga förbättrar även kommunikationen och mötet mellan personer med demens och deras vårdare.

Forskare har i studien studerat hur vårdarsång påverkar personer med grav demens under sysslorna med morgontoaletten. Resultaten visar att vårdarsång underlättar arbetet och har en mycket positiv inverkan.

- Musiken är direkt länkad till våra känslor. Sången är en stor del i alla kulturer och något som följer med oss från vaggan till graven. Varför inte använda sången som ett gemensamt kommunikationsmedel när det traditionella talet inte är möjligt? Det visar sig att personer med demens ofta kommer ihåg saker som hände långt tillbaka och ofta musik från ungdomstiden, säger Lena Marmstål Hammar, universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Musik från ungdomsåren ger bäst effekt

Lena Marmstål Hammar disputerade nyligen vid Karolinska institutets med en avhandling om just denna forskning. Ett tio-tal personer med grav demens och sex vårdare deltog i studien. I morgontoaletten ingick att klä av nattkläder, bli tvättade och påklädda, borsta tänderna samt göra sig färdig för dagen. Vårdarna beskrev att de kände sig mer avslappnade och glada när de sjöng. Det blev som en god cirkel och vårdarna märkte att de demenssjuka blev mer positiva och mindre motsträviga. Den musik som visat sig ge bäst effekt är musik från den demenssjukes ungdom. Tidigare forskning visar att vårdarsång även förstärker kroppshållningen och sättet att använda sinnena hos personer med demenssjukdom, samt förhöjer sinnesstämning och känslor, både hos dem och deras vårdare.

Kurser i vårdarsång

Vid Mälardalens högskola finns sedan några år kurser inom vårdarsång. Varför ha kurs i vårdarsång?

- En viktig anledning till att vi har kurser i vårdarsång är att vårdare inom demensvården ofta kommer från olika kulturer och inte kan samma sånger som vi som är uppvuxna här. Att kunna sjunga Taube är inte en självklarhet om man kommer från ett annat land. Vidare är det lättare för många att sjunga i arbetet efter det man gått kursen. Självförtroendet ökar. Vårdarna genomför ju även ett fysiskt ansträngande arbete medan de sjunger, så en viktig del i kursen är att lära sig andas rätt, berättar Lena Marmstål Hammar.

Kan anhöriga till en demenssjuk använda sig av vårdarsång för att förbättra och underlätta kommunikationen?

- Prova och sjung! Många personer med demens kommer ihåg musik från ungdomstiden och finner det mycket glädjefyllt.

I Sverige är förekomsten av personer med demenssjukdom beräknad till 150 000 och kommer att öka markant med en åldrande befolkning. Ju äldre vi blir desto vanligare blir det.

Titeln på Lena Marmstål Hammars doktorsavhandling är: Caregivers' singing facilitates mutual encounter: implementation and evaluation of music therapeutic caregiving in complex dementia care situations.

Läs mer: Lena Marmstål Hammars doktorsavhandling