Satsning på lärarnas kompetens gör skillnad i klassrummen

2014-01-15 | Forskning/Samverkan

Elever med högre motivation, större framtidstro och bättre ämneskunskaper är målet med den fortbildning för förskollärare och lärare som avslutas i Nyköping torsdagen den 16 januari. Utbildningen, som ges av MDH, ger lärarna nya verktyg för att bättre rusta eleverna för yrkeslivet. Genom ett bidrag på en miljon kronor från Regionförbundet Sörmland får kommuner i hela länet möjlighet att ge förskollärare och lärare kompetensutveckling i samarbete med högskolan.

Under fem heldagar har 42 deltagare från förskolor, grundskolor, grundsärskolor och gymnasieskolor träffats för att lära sig mer om så kallat entreprenöriellt lärande det senaste halvåret. Den 16 januari är det dags för avslutning i Nyköping.
– I skolan behöver lärarna se hela eleven, träna och utveckla olika förmågor och hitta nya kreativa sätt att hjälpa eleverna att tillgodogöra sig kunskap. Exempelvis kan dåliga resultat i ett ämne inte bara förbättras genom att ha mer av just det ämnet, utan även genom att göra det synligt i andra ämnen, säger Sara Hägglund som är kursansvarig och samordnare för Mälardalens kompetenscentrum för lärande, MKL, vid MDH.

Entreprenöriellt lärande i alla stadier

Deltagarna i utbildningen får inte bara med sig konkreta metoder och verktyg för att utveckla sin undervisning, de bygger också upp ett kontaktnät under kursens gång. Kraven på att undervisningen utvecklas är stor då små barn idag med självklarhet exempelvis använder surfplattor. För lärare innebär det bland annat att de måste förstå tekniken och använda den i undervisningen samt hitta nya möjligheter att motivera och bekräfta eleverna, från förskola till gymnasium.
– Jag tar med mig många erfarenheter från utbildningen och värdesätter också att vi har fått möjlighet att reflektera kring det entreprenöriella lärandet tillsammans med andra pedagoger. Något jag gärna vill fortsätta med, säger Lisa Karlén, forskolechef på Korvettens förskola i Nyköping.

Regionförbundet satsar på fortbildning

Regionförbundet Sörmland beslutade nyligen att finansiera satsningen på skolutveckling och fortbildning av lärare i länets kommuner med ytterligare en miljon kronor under 2014.
– För regionförbundets del är det viktigt att göra den här satsningen och bidra till Mälardalens högskolas möjlighet att vidareutveckla efterfrågade utbildningar. Dessutom anknyter detta till vårt mål om att påverka attityder till entreprenörskap, säger Viking Jonsson, ordförande i Regionförbundet Sörmland.