Samverkansarena ska generera ny forskning och nya samarbeten

2013-12-13 | Forskning/Samverkan

I januari startar den nya samverkansarenan för hälso- och välfärds teknik på Mälardalens högskola (MDH). Arenan är öppen för all alla på högskolan som vill se närmare på hälso- och välfärdsteknik. Tanken är att ta vara på de idéer och synergieffekter som uppstår när forskare och medarbetare med olika perspektiv möts.

 

Initialt kommer arenaledarna Mia Folke och Marcus Persson att fånga upp vilka intressen som finns och stimulera till nya forskningsidéer inom MDH. Man kommer också, något längre fram, att söka pengar till nya forskningsprojekt. Therese Jagestig, forskningssamordnare på IDT, kommer att hjälpa till med ansökningarna och se vilka finansiärer som kan vara aktuella. Arenan har finansiering från högskolan för två år, därefter är målet att den ska vara självfinansierande med självgående forskning.
– Arenan ska bli en mötesplats där personer med olika perspektiv kan samlas runt en fråga, ett problem eller en innovation. Tanken är att ta vara på det som händer när olika perspektiv möts. Ofta tänker personer med en annan bakgrund än den egna på helt andra saker än man själv. Det ger synergieffekter som vi kan ta vara på för att hitta nya projekt att forska runt och för att öka samverkan mellan akademierna, säger Mia Folke.

Samverkan både internt och externt

Tanken med samverkansarenan är att medarbetare från alla akademier ska kunna vara med för att verka för att MDH får forskning på bredden när det gäller hälso- och välfärdsteknik och att forskningen ska vara brett definierad. MDH har många olika forskningsområden som kan samarbeta och men bredare projekt kan det finnas fler möjligheter till finansiering. Samverkansarenan kommer i förlängningen även att involvera företag och offentlig sektor.

Forskningen ska huvudsakligen handla om att hålla folk friska. Det kan innebära att människor ska få hjälp att hålla sig fysiskt aktiva, att få äldre eller funktionshindrade att äta rätt med hjälp av teknik och att på andra sätt använda teknik som gör att människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt. På sikt kommer arenans arbetsområde att bli snävare, men initialt är det en bred syn som gäller. Utgångspunkten är att forskningen ska vara till nytta och värde och fylla något slags behov hos användaren.
– Vår förhoppning är att vi ska hitta folk internt att föra samman och att vi ska hålla populärvetenskapliga seminarier och workshops. Den som är intresserad av att delta i den nya samverkansarenan är naturligtvis välkommen att höra av sig per mejl till oss, men vi kommer att gå ut med information när det är dags för workshops eller annat. Senare kommer vi också att lansera en mötesplats på webben, en e-arena, säger Marcus Persson.