Samverkan som ger resultat

2013-03-20 | Forskning/Samverkan

I fredags presenterades resultaten av Samhällskontraktet, ett framgångsrikt samarbete mellan Mälardalens högskola, Västerås stad och Eskilstuna kommun. Under fyra år har man gemensamt satsat på forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat skola och äldreomsorg. Under seminariet fick vi inblick i projekt som RoboCat, STOLT och Hållbar samhällsutveckling. Projekt som stärker högskolans forskning och utbildning och dessutom kommer till direkt nytta i de kommunala verksamheterna. Samhällskontraktets fyraåriga avtal är nu inne på sista året. Som avslutning på dagen inleddes därför samtal om hur samarbetet ska fortsätta, i en gemensam kraftsamling för regionens bästa.

Samverkan mellan offentlig sektor och akademi blir ofta kortsiktig och splittrad på små projekt. Samhällskontraktet är en långsiktig satsning som gör att idéutveckling med stöd i forskning blir en del av vardagen, bland annat tack vare tydliga kontaktvägar. Pedagogikforskaren möter läraren i skolan, och kan dela med sig av den senaste forskningen kring effektiva undervisningsformer. Högskolans studenter får träffa framtida arbetsgivare genom mentorprogram och examensarbeten. I äldreomsorgen testar personalen nya tekniska hjälpmedel, samtidigt som forskarna följer upp hur det påverkar brukarnas vardag.

Pär Eriksson är kommundirektör i Eskilstuna och ordförande i Samhällskontraktets styrelse.

– Samhällskontraktet öppnar dörrar och vi ges möjlighet att ta del av: vad är det nya, vad säger forskningen? Som jag ser det är det en bred kompetensutveckling, där många hundra personer i våra verksamheter får chans att höja sin kunskapsnivå och vidga sitt synsätt. Något som kommer till nytta direkt i klassrummet eller på äldreboendet, säger Pär Eriksson.

Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola (MDH) menar att Samhällskontraktet har förutsättningar att finnas kvar och utvecklas på lång sikt och på så vis bidra till att höja kompetensnivån i regionen.

– Inom Samhällskontraktet har exempelvis Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd skapats, och det kommer att bli en betydelsefull mötesplats mellan högskolans forskare och personal inom vården och omsorgen. På samma sätt kommer Mälardalens kompetenscentrum för lärande bidra till skolutveckling och pedagogisk forskning, berättar Karin Röding.

En av de personer som presenterar sina erfarenheter vid seminariet är Pia Sandevärn som arbetar på Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Hon har genom Samhällskontraktet fått möjlighet att forska kring lärarkompetenser i mångkulturella klassrum. Projektet har redan bidragit med praktisk nytta i kommunens mångfaldsarbete genom föreläsningsserier, forskningscirklar och nya kontakter på högskolan.  

– De kontaktnät och den kännedom jag fått om MDH genom forskarutbildningen befruktar mitt arbete som utvecklare. Nu ser jag möjliga samarbeten i båda riktningar hela tiden, berättar Pia Sandevärn.

Avtalet om Samhällskontraktet innebär en satsning från Eskilstuna kommun och Västerås stad på totalt 40 miljoner kronor. 

Läs mer om Samhällskontraktet här!