Samverkan mellan MDH och Historiska museet resulterade i nytt ljudverk

2015-03-23 | Forskning/Samverkan

Utforskandet av hur ljud, sensorteknik, historiska föremål och utställningsformgivning kan kombineras har nu nått sin sista fas i projektet Sonotopia. I onsdags invigdes ljudverket "The moment before your first breath" av Johanna Byström Sims inför en engagerad publik på Historiska museet i Stockholm.

 

Projektet Sonotopia är ett samarbete mellan ämnena inbyggda system och informationsdesign på Mälardalens högskola (MDH) samt Historiska museet i Stockholm. I projektet har man skapat ett interaktivt ljudlandskap runt en av museets artefakter, en gravsten från vikingatiden, där besökarna skapar olika ljud genom att röra sig runt den. Sonotopia-projektet har pågått i drygt ett år och utvecklas ständigt.

– Jag tycker det är spännande att vi har samarbetat under så lång period och fått möjlighet att testa olika ljudgestaltningar, olika tekniska lösningar och även att programmera om gestaltningen i olika designloopar. Det är också intressant ur forskningssynpunkt att utvärdera hur besökarna upplever ett gravklot från vikingatiden när det nu är "bestyckat" med ett ljudlandskap, säger Jennie Schaeffer, forskare i informationsdesign och ansvarig för designprocessen i projektet.

Onsdagen den 18 mars invigdes ett nytt ljudverk kring gravstenen, som skapats av ljudkonstnären Johanna Byström Sims.

– Hennes version sprider sig ut i rummet och nästlar in sig i en annan utställning vilket kan upplevas både problematiskt och intressant av besökaren. Vi ser en tendens till att de här ljudtilläggen som dyker upp när man rör sig i utställningen gör att nya berättelser runt gravklotet skapas och samtal startar besökarna emellan kring vad vikingatid egentligen är, säger Jennie Schaeffer.

Baran Cürüklü leder hela projektet och arbetar även som universitetslektor och forskare i inbyggda system på MDH.

– Från ett mer tekniskt perspektiv visar projektet hur långt man kan komma med standardsystem som integreras med syftet att gestalta. Den snabba tekniska utvecklingen inverkar på alla aspekter av våra liv. Hur och var vi konsumerar konst är på väg att förändras, säger han. 

 

Läs mer om Sonotopia här