Samverkan för en förbättrad måltidsprocess för äldre

2016-11-24 | Forskning/Samverkan

I onsdags arrangerade Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik (Arenan) en temadag vid MDH i Västerås. Ett fyrtiotal forskare, företag och vård- och omsorgsrepresentanter från Sörmland och Västmanland deltog för att gemensamt försöka hitta lösningar på hur processen för personer som behöver hjälp med mat i hemmet kan förbättras.

I takt med att de äldre blir fler, blir också personalen färre vilket är ett problem för många inom vård- och omsorgssektorn. Många äldre har också ett ökat behov av att få hjälp med mat i hemmet.

– Det är värdefullt att träffas över organisationsgränserna och dra nytta av varandras kompetenser vilket i sin tur kan få ringar på vattnet. Bland annat fick vi idag en bättre förståelse för hur komplex måltidssituationen för äldre är. Det är inte så enkelt som att leverera en matlåda. Äldre har speciella näringsbehov men kan även ha fysiska problem att äta, matlusten saknas ibland och gemenskapen vid måltiden är en annan viktig bit, säger Maria Lindén, en av arenaledarna.

Flera representanter från både kommun och landsting var på plats för att berätta om måltider i hemmet utifrån ett ekonomiskt perspektiv, vad som är viktigt i måltidsprocessen för äldre, hur en lyckad måltidsupplevelse ser ut samt om framtidsvisioner. Utöver föreläsningar fick deltagarna även delta i en workshop som leddes av Strategiverket.

Vid dagens slut presenterade fyra projektgrupper sina idéer till att förbättra måltidsprocessen. I samband med temadagen utlyste Arenan stimulansbidrag som forskare vid MDH har möjlighet att söka för att kunna utveckla projektidéerna i samverkan med olika aktörer inom området.

Om Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik
Fokus för Arenan är att stimulera och hjälpa fler forskare att gå ihop och tillsammans söka externa forskningsmedel för gemensamma forskningsprojekt inom hälso- och välfärdsteknikområdet. Användarens behov står i centrum och samverkan med externa aktörer, offentliga såväl som privat näringsliv är viktiga komponenter i arbetet. Läs mer om Arenan.