Samordnare från MDH är talare på ledande internationell konferens om forskning

2014-06-25 | Forskning/Samverkan

Forskningssamordnare från Mälardalens högskola (MDH) är inbjudna till en stor internationell konferensen för forskningsledare och -administratörer för att berätta om hur högskolans forskningsinriktning inbyggda system samarbetar med företag i Sverige och i Europa.

Det är på den internationella konferensen EARMA (European Association for Research Managers and Administrators) den 1 juli i Tallinn som forskningssamordnarna Malin Rosqvist och Caroline Blomberg vid MDH kommer att tala kring ämnet ”Forskning i samarbete med industrin – nya sätt att arbeta med industriella partner”. Presentationen görs i samarbete med Gregor Novak, EU-kommissionens Executive Agency for SMEs (EASME) och Lea Aasamaa, Estonian Enterprise Europe Network (EEN) i Estland.

– Det är förstås väldigt roligt att vi får chansen att prata om hur vi på MDH bedriver forskning tillsammans med industrin på en internationell konferens som EARMA. Vi som jobbar som forskningssamordnare stöttar både forskare och företag med information om aktuella utlysningar, och när projekten väl är igång kan vi hjälpa till med projektledning också, säger Malin Rosqvist och Caroline Blomberg, forskningssamordnare inom inbyggda system på MDH.

På konferensen föredras EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horizon2020 som lanserades i slutet av 2013. Jämfört med det tidigare ramprogrammet för forskning i Europa, FP7, har Horizon2020 ett ökat fokus på att forskningen ska utföras i samarbete med industrin och att den ska ge resultat i form av innovation, nya produkter och bättre processer. Forskningen inom inbyggda system vid MDH bedrivs sedan länge i stor utsträckning i samarbete med industrin både nationellt och internationellt, och avdelningen för forskningssamordning inom inbyggda system vid MDH har ett särskilt uppdrag att initiera och underlätta samarbetet mellan forskare och företag.

Om RECO, avdelningen för forskningssamordning:
Både nationellt och inom EU finns ett antal finansieringsmöjligheter för forskning som bedrivs i samarbete mellan industri och akademi. RECO, avdelningen för forskningssamordning, ger forskare och företag information om aktuella utlysningar som kan ge finansiering till både högskolan och industrin. RECO introducerar också företag till hur det i praktiken går till att forska tillsammans med högskolan.

RECO finns på Akademin för innovation, design och teknik på MDH men stöttar även andra forskningsmiljöer inom högskolan, liksom företag som samarbetar med MDH. RECO arbetar aktivt för att hitta lämplig finansiering och för att skapa nya konsortier och nya forskningsprojekt. RECO har certifierade projektledare, med erfarenhet från olika projektformer och från utvärdering av projekt.

Om forskningsinriktningen ES, Inbyggda System:
Forskningen inom inbyggda system är det största forskningsområdet på MDH med en årlig volym på 105 MSEK. Här bedrivs ett drygt 60-tal parallella forskningsprojekt av 14 ömsesidigt stödjande forskargrupper. En stor del av forskningen bedrivs i samarbete med företag i både Sverige och i Europa, och det mesta av finansieringen kommer från externa källor, såsom Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vinnova, Vetenskapsrådet och EU:s olika forskningsprogram.