Samhällskontraktet summerar fyra framgångsrika år

2014-01-17 | Forskning/Samverkan

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma satsning som Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad gör på forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat skola, vård och stadsdelsutveckling. Under ett event den 20 januari summerar de tre parterna fyra framgångsrika år och kastar loss för ytterligare fyra år av kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt.

 

Flera hundra personer har på olika sätt varit delaktiga i de projekt som Samhällskontraktet hittills gett upphov till och där kärnan är att länka samman forskning och praktik. Projekten har kretsat kring angelägna områden som äldreomsorg, skolutveckling, studenternas framtida arbetsliv och hur kommunerna kan bygga hållbara städer. På så vis har Samhällskontraktet kommit nära de som arbetar inom högskola och kommun – lärare, förskollärare, vårdpersonal, samhällsplanerare och andra nyckelpersoner.

Robotkatten JustoCat, stadsdelsutveckling i miljonprogramområden och forskning om undervisning i mångkulturella klassrum är exempel där forskare, tjänstemän och medarbetare tillsammans skapat ny kunskap som lett till direkt nytta.

Länk mellan studenter och deras framtida arbetsgivare

Ett av de övergripande målen med Samhällskontraktet är att höja komptensnivån i regionen. På så vis fungerar Samhällskontraktet även som en länk mellan högskolans studenter och kommunerna som arbetsgivare, något som gör att studenterna får inblick i sitt kommande arbetsliv och att kommunerna får ett bra underlag för rekrytering.

Förutom de enskilda projekten har Samhällskontraktet etablerat Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) och Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV). MKL erbjuder fortbildning med stöd i aktuell forskning till lärare, rektorer och förskolepersonal. MKHV är en betydelsefull mötesplats för högskolans forskare och kommunernas personal inom vård och omsorg.

Den 20 januari samlas representanter för dessa och flera andra samarbetsprojekt inom Samhällskontraktet för att summera de första fyra åren och rikta blickarna framåt. Samtidigt invigs Mötesplatsen för MKL där forskare, lärare, rektorer och förskolepersonal i regionen ska kunna mötas, delta i seminarier och olika event.

Samarbetet breddas till fler aktörer

Cecilia Vestman är processledare för Samhällskontraktet.
– Att vi går in i en ny avtalsperiod med Samhällskontraktet gör att vi kan fortsätta driva gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som kommer till direkt nytta i de kommunala verksamheterna samtidigt som det stärker högskolans forskning och utbildning. Samhällskontraktet som arena för samverkan har väckt intresse från både landstingen och andra kommuner i Mälardalen, så under de kommande åren breddar vi vårt samarbete till fler aktörer.

Samhällskontraktet tillkom 2009 och första avtalsperioden löpte till och med 2013. Det nya avtalet gäller för 2014-2017 och innebär en satsning från Eskilstuna kommun och Västerås stad på totalt 40 miljoner kronor.

Läs mer om Samhällskontraktet
Bläddra i skriften ”Följ med på vår resa”