Samhällskontraktet beviljar medel till vård- och omsorgsforskning

2010-09-30 | Forskning/Samverkan

Samhällskontraktet* har under det gångna året inventerat intressanta projekt runt om i regionen och valt ut tio projektidéer, som utvecklats i samverkan mellan högskolan och kommunerna. Fyra av dessa får nu dela på 1,3 miljoner kronor.

- Pengar har vi beviljat till projekt som öppnar upp nya kunskapsfält, fokuserar på samverkan mellan olika aktörer och har möjligheter till annan extern finansiering, säger Christine Gustafsson, samordningsansvarig på Samhällskontraktet.

Projekten ska leda till bättre och fler alternativ inom vård och omsorg, och att Mälardalens högskola stärker sin forskning.

- Det är själva poängen med Samhällskontraktet. Samhällsnytta för Västerås stad och Eskilstuna kommun, samtidigt som Mälardalens högskolas ställning stärks som kunskapscentrum i regionen, säger Cecilia Vestman processledare för Samhällskontraktet.

Hundars effekt på demenssjuka ska undersökas

Bland de projekt som nu får medel av Samhällskontraktet ska effekten av vårdarhundar i demensvården kartläggas.

- Vårdarhundarna antas bidra till minskad oro hos demenssjuka och ökad social samvaro med andra inom boendet, men den vetenskapliga kunskapen om hundarnas roll är begränsad, säger projektledare Annika Sjöberg i projektet Hundar som främjar aktivitet och integritet i demensvården.

Eskilstuna kommun vill undersöka möjligheten att införa professionella vårdhundar i vården. Sedan 2009 har äldreboendet Navigatören/Måsta äng i Eskilstuna haft ett vårdhundsteam. I Eskilstuna är ytterligare tre team på väg ut i äldreomsorgen.

Projektet får 354 000 kronor till en förstudie.

Omsorg i lantbruksmiljö framtidens vårdform

Svenska lantbruk har ett stort omställningstryck och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans med Idélab på Mälardalens högskola och Västerås stad undersöker möjligheten att använda vistelse på lantgård som en alternativ vårdform vid familjebehandling.

- Ohälsa bland barn och ungdomar ökar, fler familjer behöver stöd från samhället och familjeproblematiken har blivit alltmer komplicerad, förklarar Gabriella Mast Weggeman på Idélab.

- Vården behöver hitta nya behandlingsformer och omsorgsformer på gårdar och lantbruk kan vara en sådan där vi ser att naturen är en outnyttjad potential, förklarar hon.

Projektet som kallas för Grön omsorg får 100 000 kronor för att göra en fördjupad studie kring familjebehandling på lantgård.

Utöver dessa två projekt får projekten Att Leva och Arbeta med IKT och Mötesplatser för lärande och utveckling i socialt arbete och social omsorg medel för fortsatt forskning och utveckling.

Kontaktpersoner

Samhällskontraktet:

Cecilia Vestman, processledare
Tel: 016-15 51 08
E-post: cecilia.vestman@mdh.se

Christine Gustafsson
Tel: 016-15 34 69
E-post: christine.gustafsson@mdh.se

Hundar som främjar aktivitet och integritet i demensvården:

Annika Sjöberg, Eskilstuna kommun
016-710 15 17
E-post: annika.sjoberg@eskilstuna.se

Grön omsorg:

Gabriella Mast Weggeman, projektledare, Idélab, Mälardalens högskola
Tel: 016-155165
E-post: gabriella.mast.weggeman@mdh.se

*Samhällskontraktet är ett samverkansavtal mellan Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola för utveckling av skola, omsorg och framtidens arbetskraft i regionen.

Läs mer om Samhällskontraktet