Så påverkas forskare av samverkan

2015-05-06 | Forskning/Samverkan

Samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor blir allt vanligare och forskningsråden har regeringens uppgift att föreslå modeller där samverkan är ett bedömningskriterium. Samverkan är därmed en uppgift som blir allt viktigare för forskare, men mindre diskuterat är hur den enskilda forskaren påverkas av samverkan. Det är dock ämnet för seminariet ”Samverkan – hur påverkas forskningen och forskarna?” arrangerat av Anderas Ryve för Sveriges Unga Akademi i samarbete tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien den 12 maj i Stockholm.

 

 

– Vi kommer att lyfta frågor som: Hur samverkan skapar förväntningar på den enskilda forskaren? Vilka möjligheter samverkan ger och om det kan och påverka forskningens inriktning? Vi kommer också diskutera hur forskare engagera sig i samverkan och hur det påverkar den akademiska karriären, säger Andras Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDH och ledamot av Sveriges Unga Akademi.

Seminariet är kostnadsfritt och hålls kl. 14.00-17.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm.

Mer information om seminariet "Samverkan - hur påverkas forskningen och forskarna?"