Så lyckas du med samverkan – MDH-forskare bakom ny handbok

2018-06-08 | Forskning/Samverkan Omvärld

Under tiden som industridoktorand vid MDH fick Anna Sannö och några kollegor idén om att skriva en handbok för hur akademi och industri kan lyckas med att bedriva forskningsprojekt ihop. Nu har handboken ”How to suceed with Co-production” blivit verklighet.

 

– I boken har vi samlat möjligheter, utmaningar och lösningar som kan underlätta och guida forskare, universitet, högskolor och företag som driver forskningsprojekt ihop. Där finns våra erfarenheter, som vi vill sprida vidare till andra som ska göra en liknande resa tillsammans, säger Anna Sannö, som nyligen disputerade vid forskarskolan Innofacture vid MDH och är en av författarna till handboken.

Syftet med den nya handboken är att guida forskare, lärosäten och företag som bedriver forskningsprojekt ihop och på så sätt effektivisera samarbetet. Mycket av det som tas upp i boken bygger på Anna Sannös egna erfarenheter från tiden som industridoktorand, då hon forskade om hur företag, framför allt fabriker, bör jobba för att lyckas med att ställa om till en mer hållbar produktion. Forskningsprojektet ”Time to change – zipping sustainability into operations”, som bedrevs i samverkan mellan MDH och Volvo CE, fungerade bra på många sätt, men Anna Sannö och hennes kollegor - både inom akademin och industrin - märkte att det fanns en del utmaningar med att driva forskningsprojekt ihop. 

 

Handboken "How to succeed in Co-production".

 – För det första så fungerar inte organisationen vid ett lärosäte på samma sätt som hos ett företag. Man ser exempelvis inte på tid och kunskap på samma sätt. Genom att förstå de olika organisationerna blir det lättare att projektleda forskningsprojektet. Just projektledning är en annan viktig del för att lyckas med ett samverkansprojekt, säger Anna Sannö.

Den nya handboken har tagits fram i samarbete med flera kollegor från forskarskolan Innofacture, andra lärosäten och Volvo CE, samt med stöd av det strategiska avtalet, Academic Partner Program, som MDH driver med Volvo Group.

– Samproduktion är något som forskningsfinansiärer efterfrågar allt mer. Därför hoppas jag att handboken ska förbereda berörda parter på de hinder som kan finnas på vägen. Genom att öka dialogen om dessa frågor finns det potential att förbättra utbytet mellan näringslivet och akademin ytterligare, vilket behövs för att möta den snabba förändringstakten i omvärlden, säger Anna Sannö.

Handboken: "How to Succeed with Co-production"