Så gör forskning nytta i samhället

Mälardalens högskola arrangerar nationell samverkanskonferens

2013-05-16 | På campus Forskning/Samverkan

Forskning är till nytta för samhället och kan stärka tillväxt och konkurrenskraft. Men för att den ska komma till nytta måste det finnas ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Den 16-17 maj möts nästan 300 personer i Munktellstaden i Eskilstuna för att diskutera frågor om forskning, innovation, arbetsliv och nytta. Näringsminister Annie Lööf är en av huvudtalarna.

 

 

- Om Sverige ska klara av i den allt tuffare internationella konkurrensen måste aktörer från akademi, offentlig sektor och näringsliv kraftsamla för att öka genomslagskraften i forskningen och relevansen i utbildningen. HSS 2013 utgör därmed ett viktigt forum för att sätta en gemensam agenda kring dessa frågor, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

Konferensen fokuserar på fyra teman - Forskning, Innovation, Arbetsliv och Nytta. Programmet innehåller ett 40-tal parallella seminarier med fler än 60 intressanta föreläsare och paneldiskussioner. Förutom näringsminister Annie Lööf som kommer att berätta varför regeringen tycker att det är viktigt att akademi och samhälle samverkar, berättar Jan-Eric Sundgren från Volvo AB om varför Volvokoncernen valt att aktivt samarbeta med den akademiska världen utifrån tanken att partnerskap innebär mer än bara finansiering.

Dessutom bjuder HSS 2013 på framtidsspaning med bland andra 33-åriga Mernosh Saatchi, utsedd till en av Sveriges mäktigaste kvinnor och ledamot i regeringens Framtidskommission. I Eskilstuna konstmuseum, mitt bland tre meter höga skulpturer, sker den 17 maj ett TEDxSalon med fokus på innovationskraft och spridning av goda idéer. Unga Eskilstunaprofiler med stark entreprenörsanda delar med sig av sina historier på 4-18 minuter. Snabbt, intensivt och inspirerande.

HSS 2013 står för Högskola och samhälle i samverkan, och arrangeras av Mälardalens högskola den 16 -17 maj 2013 i Munktellstaden i Eskilstuna. Konferensen vänder sig till anställda inom högskola, universitet, näringsliv, offentlig sektor, intresseorganisationer, myndigheter, länsstyrelser, regionförbund eller andra aktörer som på olika sätt arbetar med utvecklingsfrågor kopplat till akademi och samhälle. Konferensen HSS arrangeras vartannat år vid ett svenskt lärosäte och syftet är att samla näringsliv, offentlighet och akademi för att stärka utbytet mellan parterna.

Läs mer:

HSS 2013

Följ HSS 2013 på Facebook

https://www.facebook.com/hsskonferensen2013

Följ HSS 2013 på Twitter

https://twitter.com/hsskonferensen