Så fungerar forskning i samverkan

2015-01-23 | Forskning/Samverkan

Doktorand- och praktikerkursen ”Deltagarbaserad forskning” vid MDH är en öppen, introducerande kurs till forskning som sker i samverkan mellan forskare och praktiker för ömsesidig nytta. Den 16 februari är det dags för kursstart.

– MDH har samproduktion som högsta prioritet och det här är en kurs som visar strategier och arbetssätt för samproduktion inom forskning. Deltagarbaserad forskning är en viktig tradition där samverkan mellan forskare och praktiker ger ömsesidig nytta, säger Erik Lindhult som är kursansvarig tillsammans med Pirjo Lahdenperä.

Deltagarbaserad forskning, även kallad action research eller participatory research, har en tradition av att vilja demokratisera forskning och forskarutbildning.
– I deltagarbaserad forskning är högskolevärlden öppen för samverkan med organisationer och funktioner i samhället där människor vill förbättra sin situation och där stärker samproduktionen länkarna mellan högskolevärlden och det omgivande samhället, säger Erik Lindhult.

Forskarna blir mer interaktiva och integrerar med folk i samhället vilket gör forskningen relevant då den tar fasta på konkreta problem. Forskaren måste tänka till runt sin roll och hur den förändras av samverkan med praktiker. Även praktikerna kan ha en roll i forskningsarbetet vilket också kan bidra till mer relevant och nyttig forskning. På MDH finns flera tydliga exempel på sådana forskningsprojekt, exempelvis inom Samhällskontraktet.
– Genom att man är nära verkligheten har man ofta möjlighet till bättre förankring och få mer relevant datamaterial vilket kan ge bättre forskning, säger Erik Lindhult.

Den som är intresserad av att anmäla sig till kursen eller som vill veta mer kontaktar Erik Lindhult eller Pirjo Lahdenperä .

Doktorand- och praktikerkursen har kursstart den 16 februari och hålls under totalt fyra heldagar under året. Både svenska och engelska kan utnyttjas i kursarbeten och gruppdiskussioner. Föreläsningar och gemensamma sessioner genomförs på engelska. Kursen ges i samverkan med SPARC, Swedish Participatory Action Research Community och är på 7,5 högskolepoäng.

Mer information om kursen Deltagarbaserad forskning (pdf 168 kB)