Röststyrd industrirobot gör småföretag konkurrenskraftiga

2014-12-10 | Forskning/Samverkan

Den 8 december disputerade Batu Akan vid Mälardalens högskola (MDH). Med hjälp av sin forskning vill han utveckla nya system som ska möjliggöra enklare och billigare programmering av industriella robotar. Detta kan framför allt effektivisera verksamheten på små och medelstora industriföretag.

 

Bruket av industrirobotar har en rad fördelar såsom högre effektivitet, större konkurrenskraft och mindre risk för personskador som kan uppkomma vid tungt manuellt arbete. Trots detta är robotautomatisering ingen självklar investering för små och medelstora företag. 

− Produktionslinjer ändras hela tiden vilket innebär att kostnaderna för omprogrammering snabbt skulle överstiga installationskostnaden. Dessutom är traditionella programmeringsmetoder så komplicerade att de ofta kräver en expert, säger Batu Akan. 

Röststyrda robotar
I sin avhandling föreslår Batu Akan ett nytänkande programmeringssystem som har utformats i två steg. Det första steget innebär att roboten har kapacitet att förstå och tolka en person som interagerar med tal och gester - än så länge enbart på engelska, men snart även på svenska. Det andra steget i systemet hanterar de oklarheter som muntlig kommunikation kan medföra. En planeringsalgoritm döpt till POPStar skapar med hjälp av nyckelord från instruktionerna en handlingsplan. Sekvenser av nödvändiga handlingar kartläggs och genomförs för att på snabbast möjliga tid uppfylla användarens begäran. Det nya systemet kan hantera robotar med flera maskindelar och planera för tillverkning av flera produkter samtidigt. Batu Akan hoppas att det ska göra industrirobotar mer tillgängliga, och få små och medelstora företag att inse fördelarna med robotautomatisering.

− Det slutgiltiga målet är att ta robotprogrammering till ett stadie där det inte är mer komplicerat att jobba med en robot än med en kollega, säger Batu Akan.     

Ett utmanande och givande arbete
Batu Akan tog sin masterexamen i datavetenskap i Turkiet. Det var löftet om långa sommardagar, snöfyllda vintrar och den nära kopplingen till industrin vid MDH som lockade honom till Sverige. Han ser tillgången till bästa möjliga teknik, ökad kunskap och personlig utveckling som de största belöningarna forskningsarbetet har erbjudit honom och fortsätter gärna forska även i framtiden.

− Utöver allt jag lärt mig inom teknik, har försöken att utveckla ett system som härmar mänsklig intelligens, förstår tal och analyserar mottagen information även påmint mig om hur komplext vårt sinne är, säger Batu Akan.