Rivstart för Tillväxtmotorn i Sörmland

2010-09-03 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola har tillsammans med Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne startat ett tillväxtprojekt för att få företag i Södermanland att utvecklas ytterligare.

Projektet som döpts till Tillväxtmotorn har som mål att skapa tillväxt i Sörmlandsregionen. Vägen dit bygger på tillväxtambitioner hos länets företagsledare.
- Många företagsledare uttrycker att de känner sig ensamma och att de saknar coachning och bollplank för att verksamheten ska nå sin fulla potential, säger Anna Maron, projektledare på Mälardalens högskola och fortsätter:

Expertkunskaper och den egna kraften

- Som deltagare i detta projekt erbjuds du 13 träffar, under lika många månader. Varje träff är 3 timmar lång och fokuserar på att dels ge deltagarna expertkunskap i relevanta ämnen, dels ta tillvara kraften hos varandra.
- Projektet kan garanterat bli den injektion som många behöver, menar Anna Maron.

200 kommit på inledande frukostmöten

Projektet har inletts med fem frukostmöten som har samlat omkring 200 företagsledare från hela Sörmland. Syftet med träffarna är att informera kring projektet och intresset att delta i projektet har visat sig vara stort.
- Vi har redan fått många anmälningar från företag som vill delta, det visar att det finns en stor efterfrågan av kunskap kring företagsutveckling.

Lånar bitar från en engelsk framgångsrik modell

Anna Maron har under fler år jobbat med en liknande utvecklingsprogram i England, som fick många positiva följder.
- Under fem år deltog 600-700 företagsledare, något som resulterade i en mängd nya produkter och tjänster. Andra konkreta resultat från projektet i England var att företagen hittade nya samarbetspartners, fick nya affärsidéer och hittade nya marknader.
- Nu har vi lånat de bästa bitarna av den modellen hit till Sörmland, menar Anna Maron.
- Så alla Sörmlandsföretag med 0-50 anställda, med ambitioner att utveckla sitt företag, är varmt välkomna, säger Anna Maron.

Vill du veta mer om Tillväxtmotorn eller anmäla dig till projektet

Välkommen att kontakta:

Anna Maron, projektledare, Mälardalens högskola
Tel 016-155195

E-post: anna.maron@mdh.se