Rektor Karin Röding gästbloggar för Närinsgdepartemenet

2011-12-16 | Forskning/Samverkan

Karin Röding, rektor för Mälardalens högskola, är dagens gästbloggare på Näringsdepartementets blogg.

I sitt inlägg skriver Karin Röding bland annat:
"En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för en region är tillgången till en akademisk miljö. Den nära tillgången till en högskola eller ett universitet skapar inte bara förutsättningar för en bra skola, vård och ett levande näringsliv, utan det uppstår också en attraktionskraft och en växelverkan mellan näringsliv, kommuner, landsting och dess högskola. En växelverkan som vässar och driver utvecklingen och därmed kvaliteten för alla ingående parter."

Läs Karin Rödings inlägg på Näringsbloggen

Om Närinsdepartementets blogg

Näringsdepartementet har som ett av sina mål att arbeta öppet och inbjudande. Nu testar de att samla en del av sina sakfrågor i en bloggportal, Näringsbloggen. Målet är att Näringsdepartementets bloggare ska bidra till en mer informell och snabb kommunikation om det dagliga näringspolitiska arbetet.