Regionförbundet Sörmland satsar 2,5 miljoner på MDH

2012-03-28 | Forskning/Samverkan

Regionförbundet Sörmland ger nu klartecken att de medfinansierar Mälardalens högskola (MDH) med 2,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att säkerställa att MDH får behålla examinationsrätten för utbildningar inom hälsa, vård och välfärd. Ett glädjande besked för regionen som behöver sjuksköterskor.

Nyligen stod det klart att Regionförbundet Sörmland går in med 2,5 miljoner kronor för att säkra MDH:s vårdutbildningar. MDH:s rektor Karin Röding är mycket glad över beskedet:

-Det är glädjande besked för regionen. Det är en styrka att ha en region som sluter upp och att fler aktörer bidrar ekonomiskt till MDHs område hälsa och välfärd. En stark vårdforskning är en förutsättning för att högskolans vårdutbildningar ska tryggas. Högskolan har en central position för hela regionens utveckling, säger Karin Röding.

Det var under förra året som MDH fick examensrätt att bedriva forskarutbildning inom området hälsa och välfärd, något som kommer att bidra till en relevant och efterfrågad kunskap inom vård- och omsorgsområdet. Dock följdes inte rätten att bedriva forskarutbildning med någon utökning av högskolans statliga medel. Därför är beskedet från Regionförbundet Sörmland extra uppskattat.

MDH har en av landets tre största sjuksköterskeutbildningar, med idag över 1 000 sjuksköterskestudenter. Årligen examinerar högskolan cirka 330 sjuksköterskor och det råder ett jämt flöde mellan hur många som examineras och hur många som anställs i regionen. Landstingen i regionen har uttryckt att det vore ett mardrömsscenario om sjuksköterskeutbildningen inte skulle ges vid MDH.

På Mälarsjukhuset i Eskilstuna har exempelvis majoriteten av alla sjuksköterskor gått sin utbildning vid MDH.

- MDH är vår naturliga rekryteringsbas. Det är härifrån vi anställer flest sjuksköterskor, därför är det oerhört viktigt att högskolans vårdutbildningar säkras. I tider med nationell sjuksköterskebrist och stora generationsväxlingar är det extra angeläget, säger Magnus Borg, personalfunktionen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

MDH bedriver sjuksköterskeutbildning även i Nyköping och även den ger en viktig tillförsel av sjuksköterskor till länet.