Region Västmanland: ”Vi har ett betydande behov av nyutbildade sjuksköterskor.”

2019-02-22 | Student Forskning/Samverkan Omvärld Utbildning På campus

Under våren kommer flera avdelningar från Region Västmanland till Karriärtorget på MDH i Västerås för att berätta om vilka möjligheter MDH:s sjuksköterskestudenter har att få jobb hos dem. Vuxenpsykiatrin, barnkliniken och ambulansen är några av enheterna som kommer till högskolan.

Elin Godin är HR-konsult på Region Västmanland och beskriver Region Västmanlands relation till MDH så här:

- Vikten av MDH för oss som arbetsgivare är otroligt stor när det gäller framtida sjuksköterskekompetens. En stor del av våra nyanställda sjuksköterskor kommer varje år som nyexaminerade från MDH. Likt flera regioner har vi ett betydande behov av nyutbildade och erfarna sjuksköterskor inom de närmaste åren. Vi ser att specialistkompetens är av stort värde och därför erbjuder vi årligen ett antal platser med olika former av betald specialistutbildning inom utvalda grenar, däribland flera inriktningar som erbjuds att studera vid just MDH.