Regeringen har utsett nya ledamöter till högskolestyrelsen

2017-04-07 | Omvärld

Regeringen har utsett analyschef vid Skolverket Eva Durhán, analysdirektör vid arbetsförmedlingen Annika Sundén och kommundirektör i Eskilstuna Pär Eriksson till nya ledamöter i MDH:s styrelse från den 1 maj.

Pär Eriksson är sedan tidigare ordförande i Samhällskontraktets styrelse och tilldelades högskolans samverkansmedalj vid den förra akademiska högtiden.

– Mälardalens högskola är i ett spännande skede. Det är en av Sveriges största högskolor och lägg då till bygget av ett nytt campus i Eskilstuna och att högskolan har blickarna mot nya utbildningssatsningar, så känns uppdraget extra stimulerande. Att i det läget få möjlighet att bidra och att påverka är en ynnest. Mitt bidrag blir att jag har rötterna i Västerås och Eskilstuna, känner kommunerna, lokalsamhället och näringslivet. Jag har samarbetat med högskolan i mer än 20 år så det är lite att komma hem till en nära vän, säger Pär Eriksson.

Landshövding i Sörmland Liselott Hagberg är fortsatt ordförande i högskolestyrelsen. Även rektor Paul Pettersson, professor Ulf Nilsson, forskningsdirektör vid ABB Mikael Dahlgren, professor Torbjörn Digernes och professor emeritus Jan-Eric Sundgren är ledamöter sedan tidigare.

Den nya styrelsen sitter perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020.