Referensgrupp och styrgrupp diskuterar planlösningen för nytt campus Eskilstuna

2015-03-13 | På campus

För att säkerställa att de behov som medarbetarna och studenterna har kring det nya campuset i Eskilstuna uppfylls, finns en referensgrupp med MDH-medarbetare och studentrepresentant. Vid det senaste mötet handlade diskussionen bland annat om planlösningen som är ritad av arkitekterna 3XN.
– Deras synpunkter är viktiga eftersom de företräder medarbetarna, säger projektchef Anna Gulyas.

Planlösningen har även visats för projektets styrgrupp. De kommande veckorna kommer Anna Gulyas och Katarina Rosenlind, lokalplanerare, att träffa fler representanter för akademierna, förvaltningen och biblioteket för att visa planlösningen som gäller för just deras lokaler.

Ett fåtal synpunkter på detaljplanen

Fredagen den 27 februari var sista dagen för detaljplaneutställningen, som visades på stadshuset i Eskilstuna och på högskolebiblioteket i Eskilstuna och Västerås.

– Den 17 mars har vi möte med Eskilstuna kommun för att prata ihop oss och gemensamt ta fram en plan och eventuella underlag för att bemöta de fåtal synpunkter som har kommit in under granskningsperioden, säger Anna Gulyas.

Arkitekterna på MDH-besök

För att arkitekterna på 3XN ska få en ökad förståelse för hur en högskola fungerar och bedriver sin verksamhet, kommer representanter från arkitektfirman till MDH den 18 mars på studiebesök. För att visa MDH:s senaste stora byggprojekt, är besöket förlagt till campus Västerås.