Programkväll visade många möjligheter för studenter

2017-09-29 | Student Utbildning

I dagarna hölls en programkväll för studenter på Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation på MDH. Kvällen gav befintliga studenter möjlighet att knyta kontakter, få information om utlandsstudier och inspiration till vad som skulle kunna bli ett framtida yrke.

— Kandidatprogrammet i språk och humaniora ger studenterna många möjligheter att själva välja det som är intressant för just dem. Det gör att det blir extra angeläget att få information om vad man skulle kunna arbeta med och vilken nytta studenterna har från antingen att studera utomlands eller praktisera utomlands, säger Sofia Bendix, student och arrangör av programkvällen.

Föreläsningar av alumner på Västerås stad och Mälarenergi

Föreläste gjorde Elin Samuelsson, intranätsansvarig informatör hos Västerås stad, samt Linda Buss, kommunikatör vid Mälarenergi. Båda är alumner, tidigare studenter, från MDH.
— Vi vill visa på bredden och ge inspiration till vad som kan hända efter studierna. Förhoppningsvis kan vi visa vilken variation det finns inom ett visst yrke, säger Elin Samuelsson.

Elin berättar att hon har haft stor nytta av utbildningen i hennes yrke idag, men menar att det finns flera möjligheter för de som läser programmet än att bli kommunikatör eller informatör.
— Mycket av det vi har lärt oss under utbildningen används i andra sammanhang och det är viktigt att vara kommunikativ i alla yrkesroller. Utbildningen kan vara en grund till många olika roller även inom kommunikationsområdet och man behöver inte bara skriva texter för att vara kommunikatör. Det finns flera olika kunskaper som är viktiga, säger hon.

Utlandsstudier ger viktiga erfarenheter

Eftersom goda språkkunskaper är en merit i en global värld erbjuds studenter som läser Kandidatprogrammet i språk och humaniora möjligheter att läsa språk eller göra praktik utomlands. Tidigare studenter Reneé Jedefeldt och Rebecka Lillkull var inbjudna för att tala om sin studietid i Köln, Tyskland och Anna-Sara Olofsson om sin utlandspraktik i New York, USA. Alla var överens om att det var givande att vara utomlands.

— Utlandsperioden ger många viktiga erfarenheter och kunskaper. Man lär känna kulturen och får bättre språkkunskaper när man använder språket dagligen, vilket är viktigt om man vill arbeta internationellt. Dessutom lär man känna nya människor och får vänner för livet, säger Anna-Sara Olofsson.