Professor i bräschen för fler kvinnliga IT-chefer

2013-11-21 | Forskning/Samverkan

Vinnaren av årets Womentorpris, IT-branschens utmärkelse för insatser för att få fler kvinnor i ledande positioner, utsågs igår. Jonas Stier, professor i sociologi på MDH, var en av jurymedlemmarna och tycker det är viktigt att en hel bransch står bakom och sätter fokus på jämställdhetsfrågor.

Womentor stöds av IT&Telekomföretagen och är ett ledarutvecklings- och mentorprogram för kvinnor som är i början av sin chefskarriär och vill komma vidare inom IT- och telekombranschen. För andra året i rad delar Womentor ut ett pris för insatser som bidrar till att öka antalet kvinnor i ledande positioner. Många av företagen i branschen har idag endast omkring 10-15 procent kvinnliga chefer.

Jag tycker det här är ett bra sätt att sätta fokus på frågan om att öka antalet kvinnor i ledande befattningar, speciellt eftersom hela branschen står bakom. Som sociolog är det dessutom högintressant att kunna studera social förändring i realtid och detta i en än så länge relativt mansdominerad sektor, säger Jonas Stier, professor i sociologi på MDH.

Vinnare av Womentorpriset blev Terese Sinter, marknads- och kommunikationsdirektör på Sogeti. Terese får priset för sitt engagemang för att synliggöra kvinnor och inspirera dem att ta plats och driva affärer i branschen. Det gör hon främst genom det nätverk för kvinnor i IT-branschen, WinIT-nätverket, som hon startade 2010.

Att välja bort kvinnliga chefer är inte enbart en jämlikhetsfråga, utan företagen missar dessutom kompetenta ledare. Att företagen satsar på kvinnliga chefer gagnar dessutom våra ingenjörsstudenter eftersom det påverkar deras framtida arbetsplatser, säger Jonas Stier.

 

Läs mer om Womentorpriset och dess vinnare.