"Produktionsutveckling är ett extremt spännande område"

2019-01-30 | Forskning/Samverkan

Den 5 april arrangeras Akademisk högtid vid MDH. Jessica Bruch, professor i produktionssystem, är en av professorerna som kommer att installeras under ceremonin.
– Det ska bli kul att installeras som professor officiellt och få vara en del av den högtidliga ceremonin. Det jag ser fram emot mest är att få fira detta tillsammans med mina kollegor, säger Jessica Bruch.

År 2012 anställdes Jessica Bruch som postdoktor vid MDH, efter att ha tagit sin doktorsexamen i innovation och design. Innan dess tog hon en masterexamen i industriell ekonomi vid tekniska universitetet i Hamburg. År 2016 blev hon docent i produkt- och processutveckling och två år senare befordrades hon till professor i produktionssystem. 
 
Hon har undervisat och arbetat med att utveckla högskolans samverkan med tillverkningsföretag. Men mest tid har hon ägnat åt forskningen, där hon idag är en av ledarna för forskargruppen produkt- och produktionsutveckling, inom forskningsinriktningen innovation och produktrealisering.  
– Produktionsutveckling är ett extremt spännande område. Dels för att jag får arbeta med hela produktionsprocessen, dels för att det händer mycket inom branschen just nu. Dagens och framtida produktionsprocesser baseras på avancerad teknik som ska samsas med människor, säger Jessica Bruch. 

Bättre och smartare produktionsutveckling

Övergripande handlar hennes forskning om hur man på ett bättre och smartare sätt kan utveckla produktionen, för att komma till de önskade volymerna och prestandan som tillverkningsföretagen vill uppnå. Men att det var just produktionsutveckling som Jessica Bruch skulle rikta in sig på var inte självklart från början.
 – Jag fick upp ögonen för produktionsutveckling under min doktorandtid, då jag förstod hur betydelsefull tillverkningsindustrin är för Sverige och för välfärden. Produktionsforskning ska säkerställa att vi kan behålla tillverkningsindustrin i Sverige, något som jag vill bidra till, säger Jessica Bruch.
 
Jessica Bruch kommer att hålla sin installationsföreläsning torsdag 4 april klockan 10:45 i sal Beta, MDH i Västerås.
 
Fram till och med Akademisk högtid 5 april 2019 kommer vi att presentera alla nya professorer, pristagare och medaljörer på mdh.se.