”Processen för att utveckla fordonssystem behöver revideras”

2014-12-19 | Forskning/Samverkan

Med hjälp av förbättrad korrekthet för modelltestning, menar Raluca Marinescu, doktorand inom inbyggda system, att det går att upptäcka fel tidigare i utvecklingen av ny programvara inom bilindustrin. Den 19 december försvarar hon sin licentiatuppsats på MDH i Västerås.

Inom bilindustrin har äldre teknik, såsom mekaniska och hydrauliska system, ersatts av elektroniska system med mycket komplexa funktioner som farthållare eller automatisk bromsning. Moderna bilar är komplexa system som innehåller både hårdvaru- och mjukvarusystem.

– Processen för att utveckla fordonssystem behöver revideras, på ett sätt som tar hänsyn till den komplexiteten. Man måste till exempel kunna garantera att en bil stannar inom en bestämd tid efter att bromspedalen tryckts ner. En annan del handlar om hur komponenten beter sig. Till exempel bör ett bromssystem med ABS garantera att den uträknade bromskraften inte kommer att låsa hjulen. Om man kan upptäcka fel tidigare i processen så sparas mycket tid och pengar, säger Raluca Marinescu.

I sin licentiatuppsats presenterar hon en möjlig lösning för att testa systemen med hjälp av strukturella modeller som ger en grafisk representation av systemet.

– I den här uppsatsen visar vi hur matematiska metoder kan användas för att säkerställa att modellen av systemet respekterar de önskade kraven i systemen. Dessutom visar vi hur sådana modeller kan användas för att även säkerställa att den slutliga produkten (mjukvarusystemet på plats i fordonet) överensstämmer med den verifierade modellen. Detta arbete är ett försök att visa hur modeller kan användas inte bara för att ge en abstrakt bild av systemet, utan också hur de kan användas för att upptäcka tidiga fel i utvecklingen av fordonssystemen och öka förtroendet för systemets korrekthet, säger Raluca Marinescu.

Om Raluca Marinescu

Efter en examen i elektronik från Rumänien, där hon växte upp, flyttade Raluca Marinescu till Sverige och Västerås för att läsa masterprogrammet i intelligenta inbyggda system.

– Jag hade två fantastiska år på det programmet. Jag lärde mig massor och fick vänner för livet. Eftersom jag trivdes så väl, både med ämnet och arbetsmiljön, så bestämde jag mig för att fortsätta mina studier och börja forska som doktorand. I arbetet med min licentiatuppsats har jag lärt mig mycket om forskningsmetodik, om att motivera de beslut jag tar och såklart, om att analysera automationssystem, säger hon.

Hittills har Raluca fokuserat på bilindustrin, men i framtiden vill hon titta på andra användningsområden för sin metod. 

– Jag vill fortsätta det arbete som presenteras i min licentiat, för att få ytterligare insikter i ämnet. Dessutom skulle jag vilja undersöka tillämpligheten av min ”ram” för modeller som används i andra domäner än bilindustrin.